👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering/ Självkänsla 2020

Skapad 2020-11-05 08:11 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Träna sig i att lösa konflikter själva och säga stopp när det är något de inte vill samt att lyssna på ett nej från sina kompisar..

Träna på att prata inför sina kompisar i en större grupp.

Att barnen ska bli självständiga och kunna känna att "jag kan"

 

 

Aktivitet:

Vi kommer uppmuntra barnen att lösa konflikter själva innan vi pedagoger går in och hjälper till.

Vid matborden och vid av- och påklädnad kommer vi pedagoger uppmuntra barnen att hjälpa varandra samt berömma barnen när dem har hjälpt ett annat barn och hitta uppgifter som de kan lyckas med.

För att stärka barnen i att de kan uppmuntrar vi barnen att prova själva först, om de inte kan få lite stöttning för att kunna klara det själv nästa gång. De barn som klan olika saker utmanas i nya situationer och med nya uppgifter, t ex svårare material.

Vi arbetar med boken om mig. 

Självporträtt

 

 

När? Var? Hur? Varför?

 

 

Genom att uppmuntra barnen när de gör något bra inom konflikthantering kommer de kunna lösa fler konflikter själva dessutom hoppas vi att deras självkänsla stärks. Vi pedagoger kommer att uppmuntra barnen vid matbordet, vid påklädnad och när det sker konflikter.

 

I arbetet med Boken om mig kommer barnen dels berätta om sina bilder inför gruppen men även när de sitter och tittar i böckerna tillsammans med sina kompisar.

 

Vi kommer även att börja med kroppen med de äldsta barnen, bland annat genom att göra självporträtt och prata om att vi alla är olika.

 

 

 

 

 

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18