👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP Tambur

Skapad 2020-11-05 08:35 i Teknikförskolan Halmstad
Förskola
Det skall vara en lugn och stressfri miljö i tamburen där alla barn får ta sin tid för att klä på sig och utforska vardagstekniken.

Innehåll

Syfte 

 • Det skall vara en lugn och stressfri miljö i tamburen där alla barn får ta sin tid för att klä på sig och utforska vardagstekniken.  

 

Läroplansmål i fokus 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga (2.2) 

 • Motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning (2.2) 

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra (2.1) 

 • Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation (2.3) 

 • Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen (2.2) 

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus 
 

 • Barnen lär sig att klara av saker på egen hand & får känslan av att ”jag kan” 

 • Träna på grov och finmotorik, som knäppa jackan med den lilla dragkedjan eller ta på sig fingervantarna. 

 • Samsas om plats och uppmuntra att hjälpa varandra 

 • Samtal om val av kläder efter väder 

 • Pedagogerna uppmuntrar barnen att använda olika former av vardagsteknik ex ta på jackan, knäppa jackan och ta på sig skorna. 

 

 

Undervisningsstrategier (kopplat till målen) 

 

 • Vi ser till att alltid vara i mindre grupper i tamburen och uppmuntrar barnen att försöka själva ta av och på ytterkläder, stövlar och skor. 

 • Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra även att ta hjälp av varandra. 

 • I tamburen ges möjlighet att diskutera vilka kläder man ska ha beroende på vilken årstid och väder vi har. 

 • Vi uppmuntrar barnen att använda ex. skohorn och stövelknekten. Vi samtalar om all teknik som finns i kläder och skor t.ex. dragkedja, kardborrband och knappar. 

 

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp 

 

 • Vid kontinuerliga samtal och observationer med kollegor och vårdnadshavare förändrar vi tambursituationen utefter behov.