👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation om USA 12D

Skapad 2020-11-05 08:21 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Engelska
Varför ser USA ut som det gör? Vilka viktiga händelser och historiska inslag har påverkat detta stora land?

Innehåll

Syfte och beskrivning av arbetsområdet (kopplat till förmågor)

Syftet är få en fördjupad kunskap kring USA:s historia och försöka se samband mellan historiska händelser och hur landet ser ut i dag. Eleverna skall också att träna sig i att hålla en muntlig presentation med hjälp av power point.

Redovisningsform Bedömning

Bedömningen kommer att ske under ert arbete och er powerpoint-presentation. Vi tittar på hur väl ni uttrycker er i språket samt hur omfattande faktadel ni har forskat fram.

Presentationen skall minst vara 3-5 minuter och innehålla inledning, faktadel och avslutning där ni motiverar ert val av ämne.

Undervisningens innehåll (kopplat till det centrala innehållet)

Till grund har vi haft lektioner och visat filmer om USA, native Americans och slaveriet.
Wings år 8 Base Book:
USA: s. 90-93
Mix of people s.94-95
Wings Activity Book:
The first poeple of North America s. 112-113
Slavery and the American Civil war s. 114-115

Filmer:
Slavery and the making of America (youtube)
New York (sli)

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Kunskapskrav i engelska 9 - indelade i moment (inkl F)

Lyssna och läsa – reception

(Hör- och läsförståelse)
F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Tala och skriva – produktion

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
(Muntligt)
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
xxxx
med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
(Strategier)
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta egna framställningar, och göra
enstaka enkla förbättringar
välgrundade förbättringar
välgrundade förbättringar
....samt till syfte, mottagare och situation
i någon mån anpassat
med viss anpassning
med viss anpassning

Kommunikationens innehåll – realia

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
....och kan då också med egna erfarenheter och kunskaper göra
enkla jämförelser
välutvecklade jämförelser
välutvecklade och nyanserade jämförelser