👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa en jul/vinterlåt

Skapad 2020-11-05 09:09 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 5 Musik
Vi ska skapa en jul/vinterlåt där vi kombinerar röst och musik.

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig


 • Skapa egen musik och text

 • Använda digitala hjälpmedel, för att spela in och skriva musik.

 • Sjunga

 • Spela ackordinstrument

Förmågor som jag kommer att få utveckla


 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Grupparbete (det går att jobba själv också)

 • Arbeta med Ipad

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Under arbetets gång samt avslutande dokumentation av vad som åstadkommits.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
  Mu  C 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
  Mu  A 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6