👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och livsfrågor

Skapad 2020-11-05 09:20 i St Mellby skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi kommer under några veckor jobba med etik och moral, livsfrågor samt livsåskådningar.

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer under några veckor jobba med etik och moral, livsfrågor samt livsåskådningar. Du kommer att få reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet. Du kommer att få resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- resonera kring livsfrågor (ex. Vad är livet och Vad händer efter döden), 

- sätta dig in i hur andra människor skulle tänka,

- resonera kring moraliska frågor (ex. hur är man en bra kompis, hur man skulle göra i svåra situationer),

- använda dig av etiska begrepp så som jämlikhet, jämställdhet, empati, kränkning, sekulär, humanism och ekosofi, 

- söka, hitta och använda information om sekulära och religiösa livsåskådningar.

- välja de källor som passar bra för uppgiften samt resonera kring varför dessa källor är bättre än andra. 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang,

- föra resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor,

- föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott,

- använda etiska begrepp,

- söka information om religioner och andra livsåskådningar ,

- föra resonemang om informationen och källornas användbarhet. 

Undervisning:

 

Du kommer att få reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet. Du kommer att få resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. Du kommer att få söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas trovärdighet och relevans. 

 

 

Uppgifter

 • Livet och döden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6