👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

test gräsåker Naturvetenskap och teknik

Skapad 2020-11-05 09:12 i Gräsåkers förskola Ekerö
Enligt förskolans läroplan står det klart och tydligt att vi ska arbeta med NT (naturvetenskap och teknik) i förskolan och det är ämne som intresserar barnen.
Förskola
I förskolan använder pedagoger och barn teknik och naturvetenskap dagligen. Hur använder vi teknik till vardags? Vad händer när vi skapar med olika tekniker både inom- och utomhus? Hur många halvor får man av två frukter? osv.

Innehåll

Naturvetenskap och teknik

I vår verksamhet handlar teknik och naturvetenskap mycket om att synliggöra och problematisera dem i vardagen. Det kan t.ex vara hur vi delar frukten, spel, sång och ramsor. Det handlar även om att lyfta upp det i barnens lek, bygg- och konstruktionslek, vattenlek eller upptäcka djur och natur i skogen.

Tillsammans upptäcker, undersöker och utforskar vi de berörda områden och använder de rätta orden inom teknik och naturvetenskap.

I grupper upptäcker, undersöker och utforskar vi de berörda områden och använder de rätta orden inom teknik och naturvetenskap.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18