👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2020-11-05 09:43 i Kärlekens skola Halmstad
En kort planering om arbetat med hinduism/buddhism
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi kommer avsluta höstterminen med religionskunskap. Tiden fram till jul kommer du att få lära dig och hinduism och buddhism. Du kommer få kunskap om religionernas historia och centrala tankegångar. Du kommer också att lära dig mer om ritualer, högtider och levnadsregler.

Innehåll

Syfte

Att få en fördjupad förståelse om vad religion är, hur religion och identitet kan vara sammanlänkade och påverka/påverkas av ett samhälle. Du ska lära dig mer om hinduism/buddhism för att på så sätt får en helhetsbild över våra världsreligioner.

Arbetssätt

Vi kommer att lära oss om religionerna genom lektionsgenomgångar, läsning i läroboken "Utkik Religion" och korta informationsfilmer (studi). 

Detta kommer att varvas med diskussioner i helklass och i par där vi bland annat resonerar kring vad det innebär att "göra gott" och jämför religionerna.

Ni kommer att få göra en kort PowerPoint och presentera en av hinduismens gudar.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån visade kunskaper:

… under lektionspass 

… på skriftligt prov där du får möjlighet att visa dina kunskaper om heliga platser ritualer, levnadsregler och centrala tankegångar 

… när du gör en jämförande PP där du visar prov på såväl fakta- och begreppskunskaper som analysförmåga

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6