👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Annas test arbeta i mallen Dibbers planeringsmall för undervisning

Skapad 2020-11-05 10:03 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Anna testar att arbeta direkt i en kopierad undervisningsmall

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering) Systematiskt kvalitetsarbete i Unikum

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

          Ingår i uppdraget

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Grundfrågorna i det systematiska kvalitetsarbetet
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras
 • Öronmärkt tid på APT och utvecklingsdagar
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Samtliga pedagoger 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

  Rektor och ped utveckl-led

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

         Levande kvalitetshjul i Unikum

         Mätbart delmål: Aktivitet i Unikum genom hela kvalitetshjulet inom fokusområdet på samtliga avdelningar på gruppnivå

Kopplingar till läroplanen

 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
 • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
  Lpfö 18