Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden och medeltiden

Skapad 2020-11-05 10:04 i Årstadalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Historia
Vi arbetar med vikingatiden och medeltiden

Innehåll

Syfte/mål, centralt innehåll och matris finns längre ner på sidan.
Konkretiserade mål:


Du ska känna till hur och varför vikingarna reste.
Hur man bytte och handlade varor
Du ska känna till några viktiga fynd från vikingatiden, ex skepp, bostad, runstenar.
Känna till vikingarnas tro om Asagudarna.
Du ska känna till när vikingarna levde.
Du ska känna till hur vikingarna levde och vilken roll män, kvinnor och barn hade.
Du ska känna till kristendomens införande i Norden och vilka konsekvenser det fick för olika grupper 
Du ska känna till hur folk levde på medeltiden och hur samhället var uppbyggt 
Du ska känna till något om medeltidens handelssystem 
Du ska känna till några historiska händelser och personer från medeltiden 
Du ska känna till och kunna använda några historiska begrepp 
Hur vi kommer arbeta

Läsa historieboken.
Titta på filmklipp om vikingatiden/medeltiden.
Lyssna på radioteater om vikingatiden.
Läsa högläsningsbok om vikingatiden.
Skriva en fikitv dagbok om en person som lever på vikingatiden och medeltiden.
Arbeta med arbetsblad/frågor till det vi läser om.
Bedömning

Du visar vad du lär / lärt dig genom att aktivt delta i samtal och diskussioner. Du visar kunskap genom att utföra de muntliga och skriftliga arbetsuppgifterna. Du visar att du kan resonera kring frågor och dra egna slutsatser.

 

Bifogade filer

Bifogat finns en begreppslista, begreppslista med bildstöd, instuderingsfrågor och arbetsgång.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Rubrik 1

Icke godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Hur folk levde
Vet hur de levde och vilken roll, kvinnor, män och barn hade. Veta när de levde. Veta begreppen
Du vet inte hur personer på vikingatiden levde
Du vet hur personer på vikingatiden levde Du kan något begrepp
Du vet hur personer på vikingatiden levde, vilken roll kvinnor, män och barn hade. Du kan flera begrepp
Vikingarnas resor
Hur reste vikingarna och hur handlade de?
Du kan med hjälp av vuxen ta reda på varför och hur vikingarna reste och hur de handlade med varor
Du vet hur vikingarna reste och hur de handlade med varor. Du kan något begrepp
Du kan resonera om varför vikingarna reste och varför de handlade med varor. Du kan flera begrepp
Historiska källor
Veta några viktiga fynd från Vikingatiden. T.ex. skepp, hus och runstenar.
Du kan inte ge exempel på vad man hittat från vikingatiden
Du ger 2-3 exempel på vad man hittat från vikingatiden. Du kan något begrepp
Du ger fler än 3 exempel på vad man hittat från vikingatiden. Du kan berätta vad kan kan veta om vikingarnas liv utifrån källorna Du kan flera begrepp
Asatro
Veta vad vikingarna trodde på, ceremonier osv. Veta begreppen
Du vet inte vad vikingarna trodde på
Du vet vad vikingarna trodde på Du kan något begrepp
Du vet vad vikingarna trodde på, du kan berätta om ceremonier och kan flera begrepp

Hi
Medeltiden

Rubrik 1

Icke godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kristendomen
Veta hur kristendomen kom in i Norden och vilka konsekvenser det fick. Veta vilket år vikingatiden övergick till medeltid och varför de kallas medeltiden Veta begreppen
Du vet inte hur kristendomen kom in i Norden, du vet inte när vikingatiden övergick till medeltiden
Du vet hur kristendomen kom in i Norden, du vet när vikingatiden övergick till medeltiden. Du kan något begrepp
Du vet hur kristendomen kom in i Norden, du vet när vikingatiden övergick till medeltiden. Du kan berätta vilka konsekvenser det fick Du kan flera begrepp
Hur folk levde
Veta hur folk levde på medeltiden och hur samhället var uppbyggt. Veta begreppen
Du vet inte hur folk levde på medeltiden.
Du kan berätta hur folk levde på medeltiden och hur samhället var uppbyggt. Du kan något begrepp
Du kan berätta hur folk levde på medeltiden och hur samhället var uppbyggt. Du kan berätta om likheter/skillnader mellan stånden. Du kan något begrepp
Kungar
Veta vilka kungarna var på medeltiden. Veta begreppen. Birger Jarl, Magnus Ladulås, Magnus Eriksson
Du kan inte berätta om någon kung på medeltiden
Du kan berätta om någon kung på medeltiden
Du kan berätta om flera kungar på medeltiden.
Viktiga händelser
Känna till några viktiga historiska händelser och personer från medeltiden och vilket år medeltiden slutade. T.ex. Kalmarunionen, Stockholms blodbad
Du kan inte berätta om någon viktig händelse under medeltiden, du vet inte vilket år medeltiden slutade.
Du kan berätta om någon viktig händelse under medeltiden, du vet vilket år medeltiden slutade.
Du kan berätta om flera viktiga händelser under medeltiden, du vet vilket år medeltiden slutade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: