Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2020-11-05 11:10 i Heby grundsärskola Heby
Vad skulle teknik kunna vara? Var kan det finnas teknik? Syftet med undervisningen är att uppmärksamma och samtala om begreppet teknik. Att undersöka och se vilken teknik som finns i skolan och i hemmet.
Grundsärskola 1 – 6 Teknik Teknik
Teknik är ett spännande ämne men vad är teknik egentligen? och vad kommer olika tekniska saker ifrån? Vilken teknik gömmer sig i hemmet och i skolan. I kommunikationen har tekniken blivit av stor och betydelsefull för oss och kopplat alla världsdelar och människor närmare varandra. Hur såg det ut förr och hur ser det ut idag?

Innehåll

Mål med undervisningen

Du ska ha kunskap om någon gammal teknik som utvecklats från dåtid till nutid 

Du ska ha användt något tekniskt verktyg

Du ska veta något om vilken teknik som finns på skolan och i hemmet

Du ska veta någon teknik som är av stor betydelse för oss människor

Du ska kunna göra en enkel ritning

Du ska kunna lösa ett enkelt tekniskt problem

 

Det här ska vi göra

Vi går på teknik jakt och ser vilken teknik som kan finnas inne/ute.

Vi pratar teknik/design/tekniska lösningar och gör egna observationer/reflektioner.

Vi ser på filmer

Vi gör ritningar/skisser.

Vi löser ett problem och skapar en enkel teknisk lösning

Vi ska arbeta med dom fem mäktiga, såsom skruven, hävstången m.m

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel kardborren som förebild för kardborrebandet.
  Tk  1-6
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-6
 • Dokumentation, till exempel i form av skisser och bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-6
 • Instruktioner, till exempel till enkla byggsatser.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att till exempel samtala om teknik och utvärdera arbetsprocesser.
  Tk  1-6
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: