👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering - Bofinken v 46

Skapad 2020-11-05 12:24 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 46 

 

Lektionsplanering Grupp: Bofinken 

 

 

Måndag:  Utedag med fokus på närområdet 

 

Lektion 1: Promenad från förskolan - vi tränar på att gå tillsammans som grupp 

Lektion 2: Närområdet - vad finns i närheten av förskolan? Benämner det vi ser, pratar om förskolans närmiljö. Tar bilder 

Lektion 3: Samling,  för rutiner och upprepning. 

Mål:

- Motorik

- Språk och kommunikation  

- Tillit till egen förmåga  

- Personlig och social utveckling 

 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Barnen ska få träna på att promenera själva, detta för att träna sin motorik och få känna tillit till sin egen förmåga. Många barn i gruppen berättar att de vill "gå". 

Förskolans närmiljö och dörr är sista "stoppet" för temat vår värld. Nu uppmärksammar vi vad som finns här. 

Vi kör liknande samling som vi har på förskolan för rutiner och upprepning. Flera barn behöver detta, då det är något de känner igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: Grön Flagg - Gemensam dag på Förskolan 

 

 

 

 

Torsdag: Byggrummet och Matematik 

 

Lektion 1: Gemensam samling på blåa mattan på avdelningen. 

Lektion 2: Ena gänget går till Byggrummet och utforskar där tillsammans med Pia. Fokus bygg, konstruktion och teknik. Andra gänget stannar med Sofie på avd och fortsätter med matematiken - design och form. Avslutar på båda ställena med högläsning, antingen via Ugglo digitalt eller från bok. 

Lektion 3: Gemensam rörelsesamling 

Mål: 

- Förmåga att skapa, bygga och konstruera med olika tekniker

- Förståelse för mönster och former, sortera och klassificera. 

- Motorik och koordinationsförmåga 

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Gruppens delas då behovet finns, byggrummet utforskas tillsammans med Pia. Där erbjuds olika material som barnen får skapa och konstruera med. Matematiken tas vidare i gruppen, upprepning från förra veckan, pastan plockas fram en i taget, färg och form är i fokus. Vi fortsätter att sortera, lyssnar efter vad barnen har plockat upp sen förra v. 

Högläsning med tid för reflektion i liten grupp - vad får barnen med sig från böckerna vi läser? Ny bok från barnkonventionen. 

 

Motorik och rörelse gemensamt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagar 

10:30 - Digitala verktyg. Hur ser vår värld ut, exempelvis vid Google Earth 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18