👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Ht -20

Skapad 2020-11-05 13:14 i Åledsskolan Halmstad
Grundskola 2 Teknik
Du ska få lära dig om "De mäktiga fem" och var vi kan hitta dem i din vardag!

Innehåll

SYFTE- VAD ska du lära dig och varför?

Du ska få lära dig om:

  • några vanliga föremål i din vardag där enkla mekanismer och tekniska funktioner finns med, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag
  • några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl
  • några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar

 

Begrepp

De mäktiga fem: hjul, skruv, kil, hävstång, lutande plan

funktion

 

ARBETSSÄTT - HUR ska du lära dig?

·         Arbeta med konstruktioner i grupp

·         Titta på filmer

·         Läsa olika texter tillsammans

 

·         Diskutera och undersöka

 

BEDÖMNING- Hur visar du vad du lärt dig?

Du visar att du nått målen genom att du:  

* kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar (de mäktiga fem) som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion

* kan genomföra mycket enkla konstruktionsarbeten genom att följa en instruktion och pröva möjliga idéer till lösningar

 

* kan ge exempel på en teknisk lösning där människan har härmat naturen