Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människors miljöer

Skapad 2020-11-05 13:10 i Birgittaskolan i Linköping Linköping
Gymnasieskola Pedagogik
Kursen "Människor miljöer" tillhör ämnet pedagogik. Här fokuserar vi på människan och hur olika faktorer påverkar människans identitet, levnadsvillkor och levnadsmiljöer. Du kommer att ha stor nytta av det du lärt dig i tidigare samhällskunskapskurser i denna kurs eftersom vi även här kommer att prata om källkritik, demokrati och internationella överenskommelser.

Innehåll

Det centrala innehållet delas upp i sex olika delmoment i denna kurs: 

Olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor

Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till skapandet av de kulturer och samhällen de lever i

Hur identiteter skapas och formas i olika sammanhang

Hur genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor

Demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter

Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering

Kritisk bearbetning av information från olika källor

 

Arbetssätt/tidsåtgång: 

1. Höstterminen: Du arbetar självständigt med de sex olika delmomenten genom att följa en given studiegång som finns i Google Classroom. Du förväntas arbeta med texter samt fördjupa kunskaperna genom att ta del av olika filmer som speglar innehållet i varje moment. Du redovisar sedan dina grundkunskaper med hjälp av individuella uppgifter som besvaras skriftligt. 

2. Vårterminen: Du deltar i diskussionslektioner en gång i veckan där vi sammanfattar kunskapsinnehållet, funderar vidare och fördjupar oss ytterligare tillsammans. Du deltar så aktivt som möjligt under dessa lektioner. 

3. Eventuell praktik under läsåret kan knytas till denna kurs. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor.
  Ped  -
 • Hur människor påverkas av, samt själva medverkar till, skapandet av de kulturer och samhällen de lever i.
  Ped  -
 • Hur identiteter skapas och formas i sociala sammanhang.
  Ped  -
 • Hur till exempel genus, klass, etnicitet, familj, generation, funktionsnedsättningar, arbete och fritid påverkar människors levnadsvillkor.
  Ped  -
 • Demokratisk värdegrund och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.
  Ped  -
 • Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering.
  Ped  -
 • Kritisk bearbetning av information från olika källor.
  Ped  -

Matriser

Ped
Människors miljöer

Detta rävs för E
Detta krävs för C
Detta krävs för A
Beskriva, se samband, analysera, värdera och argumentera.
Eleven beskriver översiktligt människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Eleven ger också exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven beskriver utförligt människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Eleven ger också exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människor olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor. Eleven ger också exempel på vad som påverkar levnadsmiljöer och levnadsvillkor. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Söka källor
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
Diskutera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: