👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och statsskick

Skapad 2020-11-05 13:18 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Samhällskunskap
Vad är politik? Vem har makten? Vad gör våra politiker? Vad är det för skillnad mellan demokrati och diktatur? Varför har våra partier så olika syn på hur det perfekta samhället ser ut? Det är några av frågorna du kommer att få svar på under kursens gång. Vi avslutar med att arbeta med Sveriges politiska system.

Innehåll

 

 

Mål för ämnesområdet 

Efter ämnesområdet ska du: 

 • Känna till och kunna redogöra för skillnaderna mellan demokrati och diktatur. 

 • Känna till och kunna redogöra för de politiska ideologierna 

 • Känna till och kunna redogöra för olika typer av styrelsesätt 

 • Känna till och kunna redogöra för våra grundlagar 

 • Känna till och kunna redogöra processen från förslag till lag 

 • Känna till och kunna redogöra för Sveriges valprocess samt hur riksdag och regering utses 

 • Känna till och kunna redogöra vilka uppgifter riksdag, landsting/region och kommun ansvarar för 

 • Känna till och kunna redogöra för Sveriges riksdagspartier 

 • Känna till och kunna redogöra varför statsbudgeten är regeringens viktigaste arbetsuppgift 

 • Kunna resonera och uttrycka olika ståndpunkter i olika samhällsfrågor 

 

Material 

 • Läroboken Utkik Samhällskunskap 7–9 

 • Studi.se  

 • Globalis.se  

 • NE.se  

 

Tidsplan 

 • Veckorna 45 - 51 

 

Arbetssätt 

 • Lärarledda genomgångar 

 • Gemensamt arbete med läromedlet Utkik Samhällskunskap 7–9 

 • Arbete med läromedlet (enskilt och tillsammans med andra)  

 • Resonemangsövningar (enskilt och tillsammans med andra) 

 

Bedömning 

 • Läxförhör 1 

 • Prov v.49, instudering och provsidor meddelas senast två veckor före provet.