👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext år 2

Skapad 2020-11-05 13:24 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Att eleverna ska träna på och lära sig hur en faktatext, till exempel om ett djur, kan skrivas.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska öva på att skriva faktatext och lära oss hur en faktatext är uppbyggd. Vi kommer läsa faktatexter, klippa isär och bygga upp faktatexter samt skriva egna faktatexter utifrån stödord.

Innehåll

Så här arbetar vi:

Fas 1 – Bygg upp kunskap om ämnesområdet. Fokus ligger främst på textens innehåll. Det kan vara att samla information om något – samtala, läsa och anteckna.

Fas 2 – Skaffa förebilder inom genren. Vad är texttypens syfte? Vilken struktur?

Fas 3 – Skriva gemensam text. Läraren skriver text tillsammans med eleverna så eleverna är delaktiga och kan se hur texten byggs upp.

Fas 4 – Skriva individuell text utifrån stödord.

Under arbetsområdet läser vi enkla faktatexter och analyserar dem till både form och innehåll. Vi tränar på att gemensamt och enskilt skriva egna faktatexter.

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Skriva en egen faktatexter där minst 5 stödord används på rätt sätt i texten.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3