Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från barndom till ålderdom

Skapad 2020-11-05 13:51 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
I det här arbetsområdet ska du lära dig om begreppet socialisation samt om människors utveckling. När man arbetar med människor i olika åldrar är det viktigt att ha dessa kunskaper för att lättare förstå deras behov.

Innehåll

Centralt innehåll

Människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.

Efter avslutat arbetsområde förväntas du

Kunna redogöra för begreppet socialisation

Ha kunskap om människors utveckling i olika åldrar, från barndom till ålderdom

Centrala begrepp

Socialisation, fysisk utveckling, grovmotorik, finmotorik, intellektuell utveckling, emotionell utveckling, social utveckling, reflexer, perception

Innehåll/uppgift

Gemensamma genomgångar

Individuellt arbete

Grupparbete

Diskussioner 

Redovisning 1

I lottade grupper ska ni redovisa en av människans åldrar, 0-12 år, och levandegöra det med rollspel, bilder eller egen film.

Hur kan man stimulera utvecklingen hos barn i den här åldern?

Redovisningen genomförs den     /

Redovisning 2

Gruppvis, i lottade grupper, ska ni göra en information om tonårstiden som skulle passa för barn i mellanstadiet/högstadiet.

Redovisningen genomförs den    /

Examination 1

Individuellt ska du skriftligt beskriva barns utveckling för åldern 0-12 år, där varje utvecklingsområde ska presenteras. Du ska också visa vilka källor du har använt samt lämna in en värdering av dessa.

Examinationsuppgiften lämnas senast den      /      via adress goran.heden.hagagy@analys.urkund.se

Examination 2

Individuellt ska du göra en sammanfattning av utvecklingen under tonårstiden, 13-18 år.

Examinationsuppgiften lämnas senast den     /       via adress goran.heden.hagagy@analys.urkund.se

eller genomförs via Digi Exam

Examination 3

Beskriv hur socialisationsprocessen kan se ut för ett barn under dess uppväxt.

Använd begreppen socialisation, socialisationsagent, primär socialisation, sekundär socialisation, dubbel socialisation och tertiär socialisation.

Examinationen genomförs den       /

Examination 4

Du kommer att få några frågor att besvara om vuxenlivet/ålderdomen

Examinationen genomförs den     /  

 

Matriser

Från barndom till ålderdom

Rubrik 1

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Beskriva, ge exempel
Du ska översiktligt beskriva människors lärande, utveckling och socialisation samt ge exempel på vad som påverkar människors lärande och växande
Du ska utförligt beskriva människors lärande, utveckling och socialisation samt ge exempel på vad som påverkar människors lärande och växande
Du ska utförligt och nyanserat beskriva människors lärande, utveckling och socialisation samt ge exempel på vad som påverkar människors lärande och växande
Centrala begrepp, teorier
I beskrivningarna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv
I beskrivningarna ska du med viss säkerhet använda centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv
I beskrivningarna ska du med säkerhet använda centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv. Dessutom ska du värdera teorierna med nyanserade omdömen och argumentera för deras styrkor och svagheter
Källor
Du ska med viss säkerhet söka och bearbeta information från olika källor samt värdera den med enkla omdömen
Du ska med viss säkerhet söka och bearbeta information från olika källor samt värdera den med nyanserade omdömen
Du ska med säkerhet söka och bearbeta information från olika källor samt värdera den med nyanserade omdömen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: