👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap åk 9 v. 46-10

Skapad 2020-11-05 13:57 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Här är planeringen för period 2 hkk åk 9

Innehåll

Detta är planeringen för perioden.

Vi kommer starta med att har Privatekonomi och konsumenträtt. Det kommer komma ett prov på dessa områden v. 50.

Viktigt att tänka på är att dessa två områden berör de tre nedersta kunskapskraven som vi inte jobbat med så mycket tidigare, så att man satsar på detta prov för att kunna behålla eller höja sitt betyg!

I övrigt kommer vi jobba med att man planerar en lektion och genomför den andra i två uppgifter, Hållbara lunchen och Halv 8 hos mig. Detta för att du ska få testa på att planera och sen genomföra din/gruppens planering. Mer självständiga uppgifter helt enkelt.

Tema

 

Lektion 1

Intro

Privatekonomi

The Golden child

Kursintroduktion -Introduktion Privatekonomi

 

·          Kursinnehåll

·          Allergier/mat val

·          Regler och hygien

·          Redskapshantering

·          gruppindelning

·          Onenote

·          Planering

·          självskattning

·          Toast

 

Lektion 2

Jämställdhet

The Golden child

·          Titta på film om jämställdhet

·          Diskussion

·          Matlagning i grupper, olika scenarion, familjer

·          Ett steg fram

Lektion 3

Konsumenträtt

 

·          Introduktion Konsumenträtt

·          Mellis

Lektion 4

Hållbara lunchen del 1

·          Hållbara lunchen del 1

·          Beställning senast 16:00

·          Max 45min för matlagning lektion 2

·          Motivera med en pp och alla tar en egen råvara att motivera enligt HEM presentera lektion 6

 

Lektion 5

Prov konsumenträtt och privatekonomi

·          Prov i privatekonomi och konsumenträtt

 

 

Lektion 6

Hållbara lunchen del 2

·          Hållbara lunchen del 2

·          Laga den planerade måltiden. MAX 45min!

·          Presentationer ska genomföras

·          Få feedback och förbättra till nästa gång

Lektion 7

Hållbarutveckning

·          Spåra en vara

·          Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras

·          Jämförelse av produkter, ut efter pris, kvalitet och utseende och status

·          Ställningstagande vid val av varor, resor mm (Greta)

·          Uppgift – Diana

·          Film:Sugrör: 31 min- SLI

·          Laga: Panerad torsk med potatis och kallsås.

·          Speedating/självskattning

Lektion 8

Halv 8 hos mig

 

·          Laga med det som finns en förrätt, varmrätt och en efterrätt

·          Nivån ska vara hög, utmana dig själv!

·          Laga hela lektionen

 

Lektion 9

Motivera och presentera

 

·          Motivera och presentera utifrån HEM på halv 8

 

Lektion 10

 

·          Städning

·          Betygsamtal

Utvärdering

 

Uppgifter

 • Hållbara lunchen

 • Prov Privatekonomi

 • Prov konsumenträtt

 • Halv 8 hos mig

 • Spåra en vara

 • The Golden Child

Matriser

Hkk
HKK 7-9

Mat, måltider och hälsa

F
E
C
A
Planera och tillaga måltider
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Metoder, livsmedel, utrustning
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Tillvägagångssätt
 • Hkk  7-9
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Utvärdera
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Anpassade måltider
 • Hkk  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Konsumtion och ekonomi

 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
F
E
C
A
Privatekonomi
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då väl utvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Rättigheter/Skyldigheter
 • Hkk  7-9
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

Miljö och livsstil

 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
F
E
C
A
Hållbarutveckling
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
 • Hkk  7-9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.