Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En, Läsa, år 5, HT 20/21

Skapad 2020-11-05 14:07 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 5 Engelska
Att läsa texter är en stor del av undervisningen i engelska. Du kommer få läsa texter av olika typ med syfte att lära dig nya ord, stavning och meningsbyggnad.

Innehåll

Period

HT 20

 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 • Under lektioner kommer läsförståelse, uttal och läsflyt bedömas.
 • Skolverkets bedömning "Fun things to do"

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

i vilken utsträckning eleven kan

 • förstå helheten i en text
 • uppfatta detaljer i en text
 • redogöra för och kommentera innehållet i texten
 • agera utifrån budskap och instruktioner
 • använda sig av strategier för att underlätta sin läsning 

Undervisning

Innehåll

 • Texter av olika typ; exempelvis dialoger, faktatexter, instruktioner och berättande texter
 • Strategier för läsning

Material

 • Champ 5. Textbook och workbook
 • Bingel
 • readworks.org
 • Material från Skolverkets bedömningsportal

Arbetsformer för att träna

 • Gemensam läsning och översättning av texter
 • Arbete med att läsa och översätta texter enskilt och i par eller grupp
 • Arbete med uppgifter till texter av olika typ
 • Läxor med repetition av texter vi läst tillsammans i skolan

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 • Regelbunden återkoppling under lektionstid
 • Återkoppling på specifika uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: