👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2020-11-05 14:44 i Björkets förskola Kristianstad
Förskola

Innehåll

Mål/syfte - Vart ska vi?

Barnen utvecklar sin förmåga att delta vid högläsning.

 

 

 

 

Vad är det för lärande som ska äga rum? 

 

 Barnen lyssnar på berättelserna och deltar i samtal om bild och text.

 

 

När ska lärandet äga rum? 

 

 Vid olika tillfällen spontant och vid planerade stunder. 

 

 

Hur ska lärandet gå till?

Pedagog börjar med några böcker om Max då dessa har lite text och berättelser från barnens erfarenhetsvärld. 

Använda projektorn och Polyglutt. Introducerar appen Knacka på.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18