Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula åk 9 kapitel 3 Funktioner och grafer

Skapad 2020-11-05 15:59 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området funktioner och grafer. Det kommer bl.a. handla om koordinatsystem, olika grafer samt använda formler som visar samband.
Grundskola 9 Matematik
I detta område ska du fördjupa dina kunskaper i området funktioner och grafer. Det kommer bl.a. handla om koordinatsystem, olika grafer samt använda formler som visar samband.

Innehåll

Syte

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla dina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom området funktioner och grafer. Förmågorna som du ska utveckla kan sammanfattas i följande punkter:

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande punkter ur centrala innehållet:

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • rita och ange punkter i ett koordinatsystem
 • avläsa och tolka grafer som visar proportionaliteter och samband med en fast och en rörlig del
 • använda formler som visar samband
 • tolka olika typer av diagram
 • tolka räta linjens ekvation

Undervisningen

Under arbetet med detta kapitel så kommer du att repetera en del moment samt bekanta dig med nya.
Moment som repeteras är att avläsa och tolka diagram, skriva värdetabeller.
Nya begrepp är koordinatsystem, koordinater, funktioner, linjära funktioner, proportionalitet, samt fördjupade tolkningar av diagram.

Du kommer att rita koordinatsystem och grafer, räkna med miniräknare samt utveckla din förmåga att lösa problem med bekanta och nya begrepp.

Vi kommer att arbeta med detta områdes moment och begrepp genom aktiviteter, genomgångar, eget arbete och diskussioner i helklass. 


Planering till kapitel 3 i Formula

 

Start kapitel 3

Blå/ grön

Röd

 

Läxa

Vecka 46

Kapitlets mål och Koordinatsystem

s. 105- 108

 

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Gör klart s. 105- 111 och s. 112

Samband i koordinatsystem och tolka diagram

s. 109- 111

 

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Tänk efter 3:1 och Diagnos 3:1

s. 113

 

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Vecka 47

Koordinatsystem och samband i koordinatsystem

s. 114-116

s. 117-118

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Gör klart s. 114- 121

Koordinatsystem och samband i koordinatsystem

s. 114-116

s. 117-118

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Andra linjära funktioner

s. 119- 121

 

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Vecka 48

Rörelser i koordinatsystem

s. 122-126

 

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Gör klart s. 127-133

Rörelser i koordinatsystem

s. 122-126

 

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Räta linjens ekvation

s. 127- 133

s. 134-137

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

Vecka 49

Kapiteldiagnos och repetition 3

s. 138-141

s. 142-143

Utvalda uppgifter enl lärares anvisningar

 

Kapiteldiagnos och repetition 3

s. 138-141

s. 142-143

 

 

 

 

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma det ni gör på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: