Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, olikheter & likheter, f-klass, 21/22

Skapad 2020-11-05 16:39 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola F Matematik
Vi lär oss förstå och använda begreppen lika och olika.

Innehåll

Period

 

Pågår i ca. 3 veckor. 

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 • Lärares observationer av eleven i praktiska moment.

 • Lärares observationer av elevernas samtal i mindre grupper.

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

 • Eleven ska förstå begreppen lika och olika. 

 • Eleven ska kunna urskilja likheter och olikheter på en stencil.

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna

 • stenciler
 • samtal
 • lek

Återkoppling

Hur får eleven veta hur arbetet går?

 

Återkommande muntlig feedback vid varje moment. 

Uppgifter

 • Lektionsinnehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: