Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fröken Anette, Lösningar och blandningar

Skapad 2020-11-05 17:18 i Röllingbyskolan Österåker
Lösningar och blandningar
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Lösningar och blandningar finns överallt. Med vad är skillnaden? Kan man skilja ämnen åt som har lösts eller blandats? Och i så fall, vilken nytta har man av att kunna göra det?

Innehåll

Vecka 45-46

Mål för elev

Du ska visa att du kan

 • genomföra och dokumentera enkla undersökningar
 • beskriva skillnaden mellan lösningar och blandningar
 • separera lösningar och blandningar

Innehåll

Arbetsområdet handlar om

 • olika lösningar och blandningar
 • hur man kan dela upp lösningar och blandningar och vilken nytta man har av att göra det

Genomförande

Du kommer att få:

 • läsa eller lyssna till faktatexter
 • ställa hypoteser
 • genomföra undersökningar i helklass och i grupp
 • diskutera med dina klasskamrater
 • jämföra dina egna och andras undersökningar

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • deltaga aktivt i undersökningar och diskussioner
 • skriva labbrapporter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: