Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten, luft, värme och tryck - år 4 ht 2020

Skapad 2020-11-05 18:38 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 4 Fysik Kemi
Vi ska lära oss mer om luften och vattnet som är så viktigt för oss! Med hjälp av texter, filmer och experiment kommer vi att lära oss mer om vilka egenskaper luft och vatten har. Vi kommer också undersöka hur värme och tryck kan påverka luft och vatten.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med:

 • Vattnets kretslopp
 • Vattnets egenskaper och uppbyggnad
 • Luftens egenskaper och uppbyggnad
 • Tryck
 • Väder
 • Värme
 • Vi kommer att öva på att göra undersökningar och att skriva och berätta om våra undersökningar.

Begrepp

 • sötvatten
 • saltvatten
 • grundvatten
 • atom
 • molekyl
 • vattnets kretslopp
 • vattenånga
 • luft
 • syre
 • fast form
 • flytande form
 • gas
 • smälter
 • avdunstar
 • stelnar
 • kondenserar
 • ytspänning 
 • smältpunkt
 • lufttryck
 • tryckluft
 • värme
 • Celsius
 • nederbörd
 • varmfront
 • kallfront
 • isolera

Arbetssätt

 • Utgå ifrån elevernas förkunskaper och egna frågor
 • Läsa texter och svara på frågor
 • Titta på film
 • Göra systematiska experiment
 • Diskutera och jämföra resultatet av olika experiment
 • Skriva enkla rapporter om de experiment vi gjort

Bedömning

 • Texter du skriver t ex om olika experiment
 • Test i någon form ex kortare läxförhör, diagnos eller kahoot.
 • Kunskaper du visar vid diskussioner och praktiskt arbete under lektionerna.

Se mål i matrisen.

Material

Boken om fysik och kemi:

 • Vatten - ett viktigt ämne
 • Fast, flytande och gas
 • Luft och tryck
 • Värme

Filmer: På sli, studi och youtube

Concept cartoons: Tecknade händelser med barn som funderar kring olika fenomen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Vatten, luft, värme och tryck - år 4 ht 2020

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Göra systematiska undersökningar
Du följa en instruktion och genomföra en undersökning.
Du kan ge förslag på hur man till viss del kan göra en systematisk undersökning.
Du planera en undersökning som det efter några små förändringar går att arbeta systematiskt utifrån.
Förmåga att tolka resultat och se slutsatser
Du kan dra någon slutsats utifrån resultat av en undersökning.
Du kan dra några slutsatser utifrån resultat av en undersökning.
Du kan dra flera slutsatser utifrån resultat av en undersökning.
Förmågan att dokumentera
Du kan göra en kortfattade dokumentation av dina undersökningar. Du använder vardagliga ord för att beskriva och förklara.
Du kan göra en dokumentation av dina undersökningar. Du använder några NO-begrepp när du beskriver och förklarar.
Du kan göra en utförlig dokumentation av dina undersökningar med text och bild. Du använder NO-begrepp när du beskriver och förklarar.
Använda begrepp
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om vatten, luft, tryck och värme.
Du har GODA kunskaper om vatten, luft, tryck och värme.
Du har MYCKET GODA kunskaper om vatten, luft, tryck och värme.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: