Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen, världsdelar, världshav och kartor

Skapad 2020-11-05 19:25 i Maria Parkskolan Helsingborg
Kartor - världen, världsdelar och Norden
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att ge oss ut i världen och se hur den ser ut. Du kommer att lära dig mer om världen, världsdelar, världshaven, jordgloben och kartan.

Innehåll

Innehåll i undervisningen:

 • Världsdelarnas och världshavens namn och placering på kartan.
 • Fördjupning om något land i varje världsdel.
 • Hur en karta fungerar och är uppbyggd.
 • Hur man hittar i en kartbok.

Arbetssätt/undervisning:

 • Gemensamma diskussioner.
 • Skriftliga uppgifter.
 • Läsa böcker om andra länder på jorden.
 • Skriva faktatexter. 
 • Leta i kartor. 
 • Se filmer från de olika världsdelarna.
 • Rita egna kartor.

Begrepp:

 • Världsdel
 • Världshav
 • Land
 • Skala
 • Karta
 • Klimat
 • Väderstreck

Bedömning/reflektion:

 • Du ska kunna namnen på alla världsdelar och världshav.
 • Du ska veta och kunna peka ut världsdelarna och världshaven på en karta.
 • Du ska veta vilken världsdel du bor i.
 • Du ska veta hur en karta fungerar och känna till vad några olika symboler betyder.
 • Du ska veta hur man hittar i en kartbok.
 • Du ska skriva en kort faktatext om något land i världen.
 • Du ska kunna namnge de olika väderstrecken.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: