Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MODERSMÅL SERBISKA Åk1

Skapad 2020-11-05 22:43 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Vi har som mål att lära känna, läsa och använda serbiska bokstäverna. En annan mål är att lära oss många nya ord och begrepp i modersmålet för att använda dem och för att ha en rik språkbruk. Att kunna båda två alfabetet kyrilliska och latinska är mål.

Innehåll

Vi ska arbeta med:
 • Arbetar med Читанка /kyrilliska

 •  Att öva med bokstävernas ljud och melodi

 • Att lära oss nya ord med hjälp av bilder 

 • Att lära oss rim och rams i språket

 • Att skriva och rita om olika känslor

 • Att läsa sagor och diskutera om vilken budskap har den

 • Att arbeta med olika tema: frukt, grönsaker, tid, veckodagar, månader, årstider

 • Att lära oss nya ord med hjälp av bi

 • Att läsa sagor och diskutera om vilken budskap

 • National dag, flagga, huvud stad. Rita och måla Serbisk flagga.

 • Att utforska serbisk  kultur och genomföra den med svenska kultur när det gäller högtider, mat, musik, dans och kläder

 

 Bedömning

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa och använda bosniska språket och dem nya ord som vi lär oss. Viktigt är det också din delaktighet i lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 

Syfte

 


MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

MlSyfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

MlSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

MlSyfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lgr11kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

Centralt innehåll

Ml  1-3Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Ml  1-3Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

 

Ml  1-3Läsa och skriva Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Ml  1-3Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.

Ml  1-3Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Ml  1-3Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Ml  1-3Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Ml  1-3Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Ml  1-3Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

Ml  1-3Kultur och samhälle Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Lgr11  -Språk och kommunikation Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Lgr11  -Språk och kommunikation Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild
.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: