Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialekter

Skapad 2020-11-06 09:12 i Sävar skola Umeå
Grundskola F
Detta är ett grupparbete där ni ska redovisa om ett dialektområde per grupp.

Innehåll

Ni ska förbereda en muntlig presentation av det dialektområde ni har fått er tilldelat. Ni kommer att arbeta i grupper som er lärare bestämmer. Tänk på att samarbete, samtal och muntliga presentationer är viktiga delar i ämnet svenska. Se detta arbete som ett tillfälle att visa vad du kan även på dessa områden.

Presentationen ska innehålla

  • en obligatorisk del, där ni delar med er av fakta om dialektområdet, samt låter klasskamraterna lyssna på dialekten i någon form

  • en del där ni är lite friare. Kanske ni vill sjunga eller spela upp en sång på dialekten eller läsa en dikt. Här kan era intressen få styra lite.

Sammanlagt har ni 7-10 minuter till ert förfogande för presentationen.

Kursplanen säger att eleven ska kunna "föra ... resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader."

I centralt innehåll sägs också att eleven ska kunna genomföra "Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer."

 

Uppgifter

  • Dialekter - Gruppredovisning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: