Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2020-11-06 09:46 i Wendesgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Religionskunskap
Etik och moral - vad är det? I momentet får ni möjlighet att lära er olika etiska teorier och modeller samt hur man kan använda dessa i olika moraliska dilemman.

Innehåll

Etik och moral

Första delen i avsnittet om etik och moral handlar främst om följande förmåga i kursplanen:

 - Förmågan att använda etiska begrepp, teorier och modeller.

Vi kommer även att ta upp olika moraliska dilemman, etiska teorier samt resonera om vad är ett gott liv och ett gott samhälle utifrån ett etiskt perspektiv.

Arbetssätt

I projektet Etiken i praktiken skall alla hålla ett argumenterande tal i vilket du framför dina åsikter i ett etiskt dilemma. Talet skall vara kopplat till någon etisk vägledningsmodell.

Parallellt med arbetet kring det valda etiska dilemmat kommer vi under religionslektionerna studera några vanligt förekommande etiska teorier och begrepp som används när man diskuterar etik och moral. Vi kommer även att studera vad ett gott liv och ett gott samhälle är.

Examinationsuppgift

Alla ska lämna in sitt talmanus till etik-talet i Classroom och genomföra det i mindre grupper i klassen.

 

Matriser

Rel
Etik och moral

E
C
A
Beskrivning av etiska teorier
du kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller
du kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller
du kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller
Analys av och användande av teorier
du kan genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga
du kan genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga
du kan genomföra en komplex analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor
Resonemang om gott liv och samhälle
du för enkla resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar
du för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar
du för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: