Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktaarbete om författare 2020

Skapad 2020-11-06 10:13 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi läser, analyserar och skriver faktatexter om författare från hela världen. Vi tränar på att söka, välja ut och sammanställa information samt att göra en skriftlig presentation som underlag för en muntlig redovisning.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med att söka, välja ut och sammanställa information om en författare till ett faktaarbete. Faktaarbetet kommer sedan att vara underlag för

1.en skriftlig presentation (ett häfte) och

2.en muntlig redovisning i gruppen.

Konkreta mål:

Du kommer att få lära dig att söka, välja ut och sammanställa fakta utifrån rubriker med ett språk som passar i en faktatext. Du gör ett faktaarbete, som vi sedan skriver ut.

Du kommer även att få lära dig hur du gör en presentation med bilder och stödord i ett presentationsprogram samt hur du på ett tydligt sätt, med ett bra språk, presenterar innehållet inför gruppen.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- söka och välja ut information om en författare

- sammanställa information om en författare ( beskriva, förklara, använda ämnesspråk, struktur, källhänvisningar)

- förbereda och genomföra muntlig redogörelser om en författare med hjälp av en presentation (struktur, innehåll och språk) 

 

Undervisning:

Vi börjar med att läsa och analysera några olika faktatexter om författare med fokus på språkliga drag, struktur och uppbyggnad; några texter om Hans Christian Andersen och någon mer.

Vi går sedan igenom hur man söker information, rekommenderar några källor och talar om källors trovärdighet och relevans. Se https://www.youtube.com/watch?v=4hw7ZIggi2w

Ni söker och väljer ut tre källor som ni vill använda er av. Texterna kan skrivas ut och du läser och samlar information till ditt arbete. Anteckna de fakta du vill använda dig av, på arbetsbladet du får av oss. När du skrivit ner stödord till varje rubrik sammanställer du innehållet med ett gott språk, med egna ord. Du beskriver och förklarar utförligt med ett så exakt språk som möjligt. Du får gärna citera i arbetet och måste då ange källor.

Först gör du ett häfte, med framsida och innehållsförteckning. Sedan använder du det för att skapa en presentation med bilder och stödord i Google presentationer. I din presentation måste det finnas exempel på texter som författaren skrivit. Använd gärna filminslag med författaren.

Tag gärna hjälp av modersmålslärare, studiehandledare, föräldrar eller andra som kan tipsa dig om författare från just din kultur!

 

Stödstruktur: Vi läser och analyserar texter före eget skrivande. Textförebilder och instruktionsfilm används. Vi visar eleverna hur de ska göra och under skrivande får de stöttning och respons fortlöpande. Formativ bedömning.

Begreppslista: huvudrubrik, underrubriker, källor, informationssökning, källkritik, presens, preteritum

 

Uppgifter

 • Muntlig presentation om författaren

 • Faktaarbete om författare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: