Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tungan rätt i mun

Skapad 2020-11-06 10:32 i Racklöfska skolan Åre
Syftet är att träna muntlig framställan (TALA/LYSSNA). Lektioner med fokus på följande kunskapskrav för betyget E i svenska som andraspråk: Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vad retorik är och hur fungerar den rent praktiskt? Vi får prova på områden inom retorik och tillsammans med retorikcoachen Elaine Eksvärd (Bergqvist) även göra konkreta övningar. Att våga ta plats, kunna argumentera för sin sak och att lyssna aktivt är grundstenarna inom retoriken och även fundamenten inom demokratin. Målet är att uppmuntra alla mellanstadieelever till att våga och vilja tala så att andra lyssnar och att inse att retorik är något som alla kan bli bra på, det handlar bara om att öva.

Innehåll

Förväntat resultat - VAD ska du kunna efter arbetsområdet?

Jag förväntar mig att du som elev har:

- varit närvarande och medvetet aktiv under lektionerna genom att du ställt frågor, samtalat och deltagit i aktiviteterna.

- delat med dig av dina egna funderingar kring hur man kan utveckla sin förmåga att kommunicera med andra.

- provat på och uppmuntrat dina klasskamrater i deras försök att lära sig blir bättre på att våga tala inför en grupp.

 

Undervisning och övning - HUR ska du få jobba med arbetsområdet/uppgifterna?

Du ska få öva genom att vi:

- Tittar på avsnitt (4 av 5) av URs serie "Tungan rätt i mun". 

- i varje avsnitt gör övningar tillsammans, provar på. T ex genom att kommunicera med vårt kroppsspråk.

- leker charader med olika sinnesstämningar som utgångspunkt.

- pratar om känslan av att tala inför grupp. Likheter och olikheter mellan oss som människor. Alla tycker inte att det är lätt/svårt.

 

Vilka indikatorer = all information (skriftligt, muntligt, aktivt deltagande med mera), som visar mig vad du förstår, ska du titta på under arbetsområdet?

Jag ska observera om du har:

- varit närvarande och medvetet aktiv under lektionerna genom att du ställt frågor, samtalat och deltagit i aktiviteterna.

- delat med dig av dina egna funderingar kring hur man kan utveckla sin förmåga att kommunicera med andra.

- provat på och uppmuntrat dina klasskamrater i deras försök att lära sig blir bättre på att våga tala inför en grupp.

 

Examinationsuppgifter - de uppgifter jag som lärare tänker använda för att kolla vad du förstått av undervisningen. Uppgifterna kommer ha en tydlig koppling till kunskapskraven i åk 6. Bedömning - HUR bedöms dina prestationer/arbete?

Jag kommer att använda mig av en formativ undervisning samt bedömning. Det betyder att jag arbetar aktivt under lektionen med att fånga upp din process och stötta dig i rätt riktning så att du vet vad jag vill att du ska få träna på. Jag kommer att hjälpa dig att få syn på din individuella utvecklingspotential genom tips och råd. Vi kommer inte ha något skriftligt moment inom detta arbetsområde.

Vi kommer även att under lektionerna ha samtal kring gruppens olika behov av att öva förmågorna och i dessa samtal kommer det förhoppningsvis fram hur just du uppfattat framförallt din egen prestation. 

Utifrån kunskapskraven i svenska som andraspråk kommer jag kunna berätta för dig hur just du ligger till i din kunskapsutveckling inom just detta arbetsområde. Det handlar om ditt ordförråd, din förmåga att framföra dina åsikter, vilka språkliga strategier du använder för att göra dig förstådd och hr du lyckas anpassa ditt budskap till mottagarna

Matriser

Sv SvA
Tungan rätt i mun - TALA/LYSSNA

Nivå 1 - med mycket stöd
Du har kunnat visa din förståelse med mycket stöd från lärare.
Nivå 2 - med lite stöd
Du har kunnat visa din förståelse med lite stöd från lärare.
Nivå 3 - självständigt
Du har kunnat visa din förståelse självständigt.
Aktiv - individuellt
  • Sv
  • Sv
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
Du har delat med dig av dina egna funderingar kring hur man kan utveckla sin förmåga att kommunicera med andra med mycket stöd.
Du har delat med dig av dina egna funderingar kring hur man kan utveckla sin förmåga att kommunicera med andra med lite stöd.
Du har delat med dig av dina egna funderingar kring hur man kan utveckla sin förmåga att kommunicera med andra självständigt.
Aktiv - i grupp
  • Sv
  • Sv
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
Du har provat på och uppmuntrat dina klasskamrater i deras försök att lära sig blir bättre på att våga tala inför en grupp med mycket stöd.
Du har provat på och uppmuntrat dina klasskamrater i deras försök att lära sig blir bättre på att våga tala inför en grupp med lite stöd.
Du har provat på och uppmuntrat dina klasskamrater i deras försök att lära sig blir bättre på att våga tala inför en grupp självständigt.
Närvaro - individuell
Du har varit närvarande och medvetet aktiv under lektionerna genom att du ställt frågor, samtalat och deltagit i aktiviteterna med mycket stöd.
Du har varit närvarande och medvetet aktiv under lektionerna genom att du ställt frågor, samtalat och deltagit i aktiviteterna med lite stöd.
Du har varit närvarande och medvetet aktiv under lektionerna genom att du ställt frågor, samtalat och deltagit i aktiviteterna självständigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: