Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO klass 7bd - Organismer (Biologi) Vecka 46- 50 HT -20

Skapad 2020-11-06 10:33 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Biologi Bild
Denna ämnesperiod ska vi lära oss om jordens utveckling och vad liv är samt hur organismer har utvecklats under miljoner år. Du kommer att redovisa dina kunskaper genom att göra en bilduppgift som föreställer en organism och förklarar hur den lever, ser ut, förökar sig, osv. Teknik, under veckan ska ni i par bygga en äggtransportör som får ett ägg att åka från ett bord ner till golvet utan att ägget går sönder.

Innehåll

Planering Biologi systematik, klass 7

Det finns i nuläget ingen läxa planerad i denna vecka, men om ni inte hinner med arbetet på lektionerna kan det bli nödvändigt att arbeta hemma.

Uppgifter att ta reda på om din organism:

- När levde den?

- Hur länge har den funnits på jorden?

-Beskriv hur det var på jorden under den aktuella perioden.

-Utseende

- I vilka miljöer lever den?

- Hur förökar den sig?

- Vad lever den av?

- Hur påverkar den oss människor? Hur påverkar den andra organismer?

- Vad dör den av? (Gäller mest bakterier, virus och lavar)

- Ta också fram några spännande saker om organismen som väcker intresse!

-Och kanske något ytterligare om organismens beteende, aktuell forskning, osv.

Efter avslutat område ska du kunna följande:

  • Vad som påverkar evolutionen.
  • Hur livet har utvecklats på jorden.
  • Skillnad mellan tro och vetenskap.
  • människans utveckling.
  • Något om vetenskapsmän ex vis Carl von Linné, Charles Darwin, Wegener mfl.

Biologiboken, teoretiskt stöd till föreläsningarna.

s. 8-12 Förutsättningarna för att det kan bildas liv samt urbakterierna.

s. 13-19 Cellen, Linné skapar ordning, tro-vetenskap, fossiler.

s. 22-26 Darwin, evolution och styrmekanismer för evolution.

s. 27-30 Släktträd och släktskap

s. 31-35 Vetenskap och ovetenskap

s. 51 Den gröna rutan, Vart tog all koldioxid vägen?

s. 52-58 Stora och små alger samt sporväxter.

s. 59-69 Spridning med och utan frön.

s. 72-78 Svampar.

s. 79-80 Lavar.

s. 88-93 Djurens utveckling.

s. 94-102 Djurens utveckling i haven.

s. 103-105 Maskar.

s. 106-117 Leddjur.

s. 118-126 Fiskar, groddjur och kräldjur.

s. 127-133 Fåglar.

s. 134-139 Däggdjur.

s. 142-148 Människans utveckling.

Måndag:       Vi börjar med att diskutera vad som menas med liv.

                     Genomgång av vad det egna arbetet ska innehålla samt plan för arbetet. Ni har fått en tilldelad organism/tidsperiod. 

                     Föreläsning om: Evolution vetenskap eller tro? Vad är skillnaden. Big bang och sedan hur vårt solsystem skapades och den första tiden efter att jorden skapades. PP läggs ut på teams.

 

Tisdag:          Ni arbetar vidare med uppgiften i NO/bild om organismerna. 

                      Ny föreläsning om tiden när organismer utvecklas i haven och när de börjar gå upp på land samt hur kan vi veta något om detta? (Urtid-Ordovicium). PP läggs ut på teams.

 

Onsdag:       Ni arbetar vidare med uppgiften i NO/bild om organismerna. Vi tittar på drivkrafter och händelser. Sid 9 – 12

                     Föreläsning om utvecklingen i haven och vad som kan utvecklas på land samt förutsättningar för detta och stort utdöende (Silur-Perm). PP läggs ut på teams.

                    Föreläsning om släktträd, Carl von Linné samt tidiga dinosaurier och däggdjur samt att fåglar börjar utvecklas (Trias-Krita). PP läggs ut på teams.

                   (Teknik-skiss om hur ni ska bygga er äggtransportör samt börjar på byggandet).

 

Torsdag:       Ni arbetar vidare med uppgiften i NO/bild om organismerna.  

                     Föreläsning om vad som hände efter meteoritnedslaget och människans utveckling (Tertiär och kvartär).

                     Föreläsning om Charles Darwin och evolutionsteorier. PP läggs ut på teams.

                    (Teknik -fortsatt byggande av äggtransportören).

 

Fredag:        Ni arbetar klart med uppgiften i NO/bild om organismerna. Sedan skall ni få chansen att lära er allt om allas organismer - vi har vernissage och sedan frågestund. 

                    LAB: Vi labbar på jästsvampar och tittar i mikroskåp på encelliga djur.

                    (Dags att testa äggtransportören och göra klart Keynote samt "air-dropa" den till din lärare.)

                    Sist gör vi en kahoot för att kolla vad ni minns av organismerna och evolutionen.

 

Länkar:

Evolution 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201201 Livets historia, del 1 Jordens utveckling

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201202 Livets historia, del 2 Livets utveckling

 

Evolutionsteorierna

https://www.youtube.com/watch?v=jWQR9_wYalI Livets utveckling, del 1 Andreas

https://www.youtube.com/watch?v=IY_-SJZOLSU Livets utveckling, del 2 Andreas 

 

Jordens utveckling

https://www.youtube.com/watch?v=4dAsl1Bmqeo Naturhistoriska riksmuseet 

https://www.youtube.com/watch?v=mUANMQvyfQs ev som bakgrund när eleverna jobbar med planschen

Uppgifter

  • Teknik konstruktion; äggtransportör

Matriser

Bi Bl
Arbete med Organismerna

E
C
A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier (K10)
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper

Bi Bl
Teknik Äggtransportör Åk 7 ht-19

Äggtransportör

E
C
A
Konstruktionsarbete
Hur väl fungerar konstruktionen? Hur effektiv och ändamålsenlig var konstruktionen?
Undersöker och prövar, gör enkla modeller
Prövar och omprövar, gör utvecklande modeller
Prövar och omprövar systematiskt, gör välutvecklade och genomarbetade modeller
Dokumenterar
-skisser. -ritningar. -rapporter. -modeller.
Enkel dokumentation, avsikterna är delvis synliga
Utvecklad dokumentation, avsikterna är relativt väl synliga
Välutvecklad dokumentation, avsikterna är väl synliga
Miljöaspekt
Hur mycket behöver kasseras efter arbetet och hur mycket kan återanvändas?
Eleverna tar i viss mån hänsyn till miljö i val av material
Eleverna tar hänsyn till miljö i val av material
Eleverna har redan i planering och arbete gjort kloka miljöval
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: