Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att arbeta med trä

Skapad 2020-11-06 11:16 i Boda skola Rättvik
Grundskola 3 – 5 Teknik
Vad händer med träden när man gallrar och avverkar? Vad kan man bygga av trä? Vi utforskar det närmare på tekniken.

Innehåll

I vårt land har skogen haft väldigt stor betydelse genom alla tider och det har den än idag. Trä är ett vanligt byggmaterial vilket bland annat beror på några av de egenskaper det har. I det här temaområdet i teknik ska vi arbeta med materialet trä och du ska få utforska hur man kan bygga konstruktioner i detta. Slutresultatet ska bli ett minitivoli i trä.

Du ska:

 • lära dig om träets betydelse i teknikhistorien
 • lära dig om teknikutvecklingen in om skogsindustrin
 • undersöka träets egenskaper som material
 • lära dig om hållfasta konstruktioner
 • göra en skiss på din karusell
 • bygga en modell av en karusell/åkattraktion i trä
 • fortlöpande utvärdera och utveckla din konstruktion,
 • göra en enkel elektrisk koppling till din karusell.

Jag kommer fortlöpande att bedöma dig i:

 • Hur beskriver och förklarar du tekniska lösningar?
 • Hur lägger du upp och planerar arbetet med din träkonstruktion? Följer du teknikutvecklingsarbetets faser?
 • Hur resonerar du kring teknikutveckling?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: