Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad skulle hända om det inte blev höst?

Skapad 2020-11-06 11:46 i Testförskola Alingsås
Förskola
Barnen har fascinerats av löv. Vi utforskar vad som händer under denna årstid Vad skulle hända om det inte var höst?

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Barngruppen har fascinerats av löv och undrar varför de inte ser några myror när vi går går till skogen

Vår intention: utifrån läroplansuppdraget, arbetsplan och barngruppens intressen behov - varför väljer vi att just nu jobba med detta?

Finns någon övergripande generativ frågeställning vi tror väcker vår och barnens nyfikenhet?

 

Mål:

Vilka mål i läroplanen kan vi koppla det här till? Välj max fyra mål, gärna färre, (går att klicka i längst ner på sidan)

Skriv även med här om ni har övergripande mål på er förskola för året som passar planeringen.

 

Tänk på -  målen i läroplanen kan både vara vida och långsiktiga eller “smala” och mer kortsiktiga. Båda varianterna kan man vilja koppla till planeringen

  • Vid start av ett temaområde - begränsa till få mål, urval varje vecka, få mål

  • i delanalyser/verksamhetsuppföljning - titta även på de långsiktiga målen


Var är vi? (Nuläge)

Flera barn intresserade av formen och färgerna på olika löv. Flera som tror att myrorna är borta, några tror att de sover. Några barn tror att löven kommer tillbaka och några vet inte.

 

Vart ska vi?

 

 

Detta hoppas vi barnen har lärt när vi är klara

 

Behöver vi pedagoger mer kunskap för att kunna utmana och stimulera? Hur skaffar vi oss det?

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Så här planerar vi att introducera och genomföra vår planering

(Pedagogiska miljön och material? Platser att vara på?)

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: