Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas våra drömmar

Skapad 2020-11-06 12:15 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola F – 3
Drömmar och alla människors olikheter bildar tillsammans en helhet.

Innehåll

Moment:

 • Vi kommer att titta på en film som heter "Catwalk". Den kommer att delas upp i 20minuters delar.
 • Vi kommer att diskutera en liten stund efter varje del och även olika praktiska uppgifter. 

Lärandemål:

 • Ta del av samhällets gemensamma värderingar. 
 • Alla människors lika värde.
 • Låta eleverna få gemensamma erfarenheter från den sociala och kulturella världen.

Långsiktiga mål:

 • Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.
 • Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.
 • Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. 
 • Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.

Bedömning:

 • I vilken grad har eleverna samarbetat och upprätthållit goda relationer?
 • I vilken grad har eleverna kommunicerat med språkliga uttrycksformer?

Dokumentation:

 • Genom foto, skapande och gemensamma diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: