Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2020-11-06 12:39 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Svenska
Vi skriver debattartikel

Innehåll

 

Svenska åk 8

 

Argumenterande text och tal

 

 v. 42 – v. 47

 

 

 

Vi kommer under fem veckor framöver att arbeta med argumenterande text och tal med temat ”Miljö och Klimat”.  Ni kommer att läsa och diskutera ämnen kopplat till temat på både NO-lektionerna och på Svensklektionerna.

 

Du kommer att få skriva en argumenterande text, en debattartikel, om ett ämne kopplat till temat. Ämnet väljer du själv. I din debattartikel är det viktigt att du tydligt presenterar problemet du skriver om och varför det är viktigt. Ge läsaren en tydlig inblick i varför det är aktuellt och redogör för varför du skriver om ämnet. Det är viktigt att du använder dig av relevant fakta för att backa upp dina åsikter. Kom ihåg att vara tydlig med var du har fått din information ifrån genom att källhänvisa. Du måste avsluta artikeln med en källförteckning.

 

Du kommer därefter få omvandla din debattartikel till ett argumenterande tal som presenterats i mindre grupper.

 

Bedömning:

 

·         Debattartikel

 

·         Argumenterande tal

 

 

 

Centrala begrepp

 

Tes, åsikt, argument, motargument, källor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veckoplanering åk 8A v. 42 – v. 47

 

 

LEKTION 1

LEKTION 2

LEKTION 3

v.42

UPPSTART!

Lära känna genren

Exempeltext+ Frågor

Exempeltext + Frågor

 

 

 

 

Exempeltext + Frågor

v.43

Workshop med Memme:

Källkritik

Referat och referatmarkörer

Sambandsord

Val av ämne

v.44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

HÖSTLOV

v.45

Sök information

Sök information

Skriv inledning

v.46

Eget skrivande

Eget skrivande + kamratrespons

Eget skrivande + Inlämning

v.47

Argumenterande tal

Argumenterande tal

REDOVISNING i mindre grupper

 

 

 

Veckoplanering åk 8C v. 42 – v. 47

 

 

LEKTION 1

LEKTION 2

LEKTION 3

v.42

UPPSTART!

Lära känna genren

Exempeltext+ Frågor

Exempeltext + Frågor

 

 

 

 

Exempeltext + Frågor

v.43

SKUTT

Workshop med Memme:

Källkritik

Referat + referatmarkörer

Val av ämne

v.44

HÖSTLOV

HÖSTLOV

HÖSTLOV

v.45

Sök information

Sök information

Skriv inledning

v.46

Eget skrivande

Eget skrivande + kamratrespons

Eget skrivande + Inlämning

v.47

Argumenterande tal

Argumenterande tal

REDOVISNING i mindre grupper

 

 

 

 

 

 

E

C

A

Skriva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor

Du skriver en debattartikel med en viss språklig variation, enkel textbindning med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

 

Din text kan urskiljas som en debattartikel, även om det finns vissa delar som inte stämmer överens med genren.

 

Du använder ett enkelt språk utan större variation. De flesta av dina meningar börjar på liknande sätt och är ungefär lika långa. 

 

Din text är läsbar och förståelig även om du begår vissa stavnings- och grammatikfel.

 

Din debattartikel innehåller enkla beskrivningar och förklaringar med ett enkelt ämnesrelaterat språk med i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

Du har en tes och dina argument kan kopplas till tesen.

 

Du har en inledning, mitten och avslutning, även om dessa är något otydliga.

 

Du visar när du använder citat hämtat från en annan källa.

 

Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett avgränsat urval källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Dina källor är fungerande men inte helt trovärdiga.

 

Dina källor har viss men inte fullständig relevans för ämnet.

 

 

Du skriver en debattartikel med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning med i relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Din text kan urskiljas som en debattartikel.

 

Du skriver meningar som är varierade, både till längd och uppbyggnad, och du försöker variera ditt språk med synonymer.

 

Du begår vissa stavnings- och grammatikfel, men dessa stör inte läsningen nämnvärt.

 

Din debattartikel innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar med ett utvecklat ämnesrelaterat språk med ett relativt fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

Du har en tydlig tes och dina argument är tydligt kopplade till tesen.

 

Du har en framträdande inledning, mitten och avslutning i din text.

 

Du citatmarkerar korrekt.

 

 

Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett relativt varierat urval källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Du använder minst två källor.

 

Dina källor är mestadels trovärdiga och har relevans för ämnet.

 

 

Du skriver en debattartikel med god språklig variation, välutvecklad textbindning med i fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Det är mycket tydligt att du har skrivit en debattartikel.

 

Du varierar ditt språk medlevande ordförråd och bygger meningar om der olika ut, både till längd och uppbyggnad.

 

Du begår ett fåtal stavnings- och grammatikfel, men din text är i stort sett felfri.

 

Din debattartikel innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar med ett utvecklat ämnesrelaterat språk med väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

Din tes är tydlig, dina argument relateras till denna och läsaren kan övertygas om det du skriver.

 

Det är mycket tydligt var du har Inledning, mitten och avslutning i din text.

 

Du citatmarkerar korrekt och har gjort en korrekt källförteckning.

 

Du söker, väljer ut och sammanställer information från ett varierat urval källor och för utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Du använder minst två källor.

 

Dina källor är trovärdiga och anpassade för ditt ämne.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: