Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hier kommt die Zukunft! ht 2020

Skapad 2020-11-06 13:23 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Hier kommt die Zukunft!

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet:

- muntligt och skriftligt arbete, skriva text

- kunna jämföra med egna erfarenheter

- förstå tal; hörförståelse

- förstå text; läsförståelse

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

hur väl du kan göra jämförelser och kommentera företeelser i vardagssituationer i samtiden och en tänkt framtid där språket används.

hur väl du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i brevet till framtiden.

hur väl du kan uttrycka dig enkelt och begripligt i med fraser och meningar ett samtal

hur väl du kan förstå tydligt tal och enkel text som handlar om framtiden (hör- och läsförståelse).

 

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med området v 46–02. Löpande bedömning. Se "Mina studier".

Du kommer att få skriva en presentation av en person och dennes tankar och drömmar om framtiden.

Du kommer att få genomföra ett telefonsamtal (spela in) med en kamrat där du t ex ska boka ett hotellrum eller hyra en bil eller liknande. 

Du kommer att få skriva ett brev till framtiden, där du jämför hur det ser ut nu där du lever och hur det kan se ut i framtiden.

Du kommer att få testa din läs- och hörförståelse.

Matriser

M2
Hier kommt die Zukunft!

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ... att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och ...
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Beskriva en person och dennes tankar och drömmar om framtiden
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
Kunna jämföra med egna erfarenheter och kunskaper
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ... att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och ...
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Skriva brev till framtiden
I muntlig och skriftlig interaktion (brevet) kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion (brev) kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion (brev) kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift, ... att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och ...
Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal. Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Telefonsamtal
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Förstå tal och skriven text
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (framtiden).
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (framtiden).
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen (framtiden).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: