Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal Åk 9

Skapad 2020-11-06 13:44 i Fjälkinge skola Kristianstad
Tal Kap 1 Matte Direkt
Grundskola 9 Matematik
I det här avsnittet kommer du att få förståelse för och lära dig att använda tal i olika former såsom hela tal, rationella tal, irrationella tal, primtal, negativa tal, tal i bråkform, decimalform, potensform och kvadratrot.

Innehåll

Tal


Matteord att komma ihåg
Talmängder, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, sammansatta tal, primfaktorer, faktorträd, negativa tal, kvadrattal, kvadratrot, tal i bråkform och decimalform

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall du kunna

 • sortera tal i olika talmängder
 • faktorisera tal
 • Räkna med bråk (fyra räknesätten)
 • räkna med negativa tal
 • räkna med potenser
 • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal

 

 

Så här jobbar vi

 • Lärarledda genomgångar av kapitel 1 i z-boken
 • Problemlösningar
 • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid
 • Avslutar med prov

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: