Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitterminsanalys

Skapad 2020-11-06 13:45 i Skogslinden Haninge
Förskola
Fantasivärldar, fantasifigurer utifrån Pokemon och Sopsamlarmonster

Innehåll

- Mitterminsanalys och övergripande planering

Reflektion inför projektstart

Vad hittar vi för ”guldkorn” av utforskande eller spännande processer i våra insamlade observationer/dokumentationer.
Reflektera med varandra och titta på era valda ”Guldkornsdokumenationer”

Pokemon, Turtles, dinosaurier och Sopsamlarmonster. Barnen lever i fantasivärldar och fantasifigurer. Namn och identiteter, de skriver figurernas namn. Fjärilarna skriver och ritar i bok, barnen tar med och läser under dagen.  

Vad skulle kunna vara tänkbara “projektspår/områden” att utforska vidare utifrån våra“guldkorn”och det vi ser att barnen har visat intresse för, samt det vi upplever att vår grupp behöver utveckla/träna på /göra mer av d.v.s. gruppens behov.

Beslut:

Vi kommer fortsätta med våra fantasifigurer (Pokemon och sopsamlarmonster) men med fokus på att undersöka dess världar. Varje projektgrupp väljer ut en figurer att fokusera på. Frågeställning: Var bor de, hur lever de, vad äter de, vad kan de? Har de hus, familj, bilar? Hur låter dem, skriver dem, vilket språk pratar dem?

 

Hållbar utveckling

Vi kommer överens om att alla avdelningar gör rit- och skrivböcker med syftet att barnen ska inspireras att fortsätta samt att det blir ett meningsfullt skapande. <-- Hållbar utveckling

Göra eget papper av returpapper? Lyfta Återvinning och återbruka!

·       Behöver kolla upp tillvägagångssätt samt vad som behöver beställas

Olika filmer om källsortering (youtube)

Tipspromenad med sopsamlarmonster

Återvinningsstation

Kompost

Minecraft kardborrebygge

      tex. Rita och sätt upp en mindmapp med tänkbara utforskning områden och förslag på innehåll

     (*Fota av er mindmapp och lägg in i ska-malls bloggen)

OBS lägg in er övergripande Projektplanering I Skolbanken Unikum

       Här motiverar ni era val genom att formulera mål och syfte med projektet
        (besvara frågorna och skriv i den övergripande projektplaneringen se nästa bild!)

Mål - Beskriv de färdigheter/kunskaper ni strävar efter att barnen ska få tillgång till genom projektet. Vad förväntas de lära sig?
 Skriv här:

Vi vill lyfta kulturer och olikheter, olika språk, livsstilar och lika värde. Vi tänker att barnen kommer få konkreta kunskaper kring det sociala samspelet, reflektera kring livsfrågor, leva sig in i olika livssituationer.

Att värna om sin omvärld, natur, material och relationer. Skapandet av böckerna syftar till utvecklande av skriftspråket. Olika tekniker för skrivande och ritande.

Syfte- Beskriv varför barnen har nytta av att sträva efter det planerade målet. 
 Skriv här:

Vi vill ge barnen större förståelse för vårt samhälle och att vi alla är olika men lika värda. Vi vill bygga hållbara relationer, samt ett hållbart tänkt kring vår vardag och värld.

 

Ha roligt. Reflektera kring hållbar utveckling. Fantasivärldsarbetet syftar till att lyfta olikheter, lika värde, populärkultur och olika kulturer.

 

Övergripande frågeställning/undersökningsfokus - Beskriv vad ni vill observera och är nyfikna på i barnens aktiviteter och lärprocesser.
 Skriv här:

Frågeställning: Var bor de, hur lever de, vad äter de, vad kan de? Har de hus, familj, bilar? Hur låter dem, skriver dem, vilket språk pratar dem?

 

Metoder och platser - Beskriv på vilka olika sätt och vilka olika ”språk”/uttrycksformer ni skulle kunna utmana barnen för att nå ert mål och syfte och på vilka valda platser ni tänker utföras aktiviteterna. På detta sätt får ni ett rikt utbud av utmaningar/aktiviteter till kommande projektstunder.
 Skriv här:

• Vi vill att projektet ska leva i våra samtliga miljöer och stationer. Både på avdelningarna, ateljén, gårdarna och skogen.

• Vi startar med diskussion kring vilken figur som ska fokuseras på sedan ”hittar” gruppen valda figuren i skogen för att inbjuda till diskussion kring figurens hus/levnadssätt.

Vilket tillägg kan vi göra- Skriv ner alternativa tillägg/fördjupningar ni skulle kunna ge barnen vid behov nya utmaningar eller ny ingång i samma projektfokus.
 Skriv här:

• Egna böcker, digitalitet --> filma, stop motion, green screen

 

Förberedelse- På vilket sätt behöver vi pedagoger förbereda oss
 T ex Genom att läsa relevant litteratur, pröva material och appar, samla material mm

        Skriv här:

• Gömmer figurerna i skogen, förbereder filmnings appar,

 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: