Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutvecklande arbetssätt

Skapad 2020-11-06 14:03 i 243731 Förskolan Sätragårdsvägen 8 Stockholm Skärholmen
Förskola
Hur arbetar vi språkutvecklande på Hackspetten? Vilka strategier använder vi oss av och hur ser vår läskultur ut?

Innehåll

Hur utmanar vi barnen i deras språkutveckling?
 • Arbete i mindre grupper, ge barnen tid, utrymme och möjlighet att uttrycka sig. Utveckla språket genom att ge barnen nya begrepp, nya ord och utmana dem i sin egen takt.
 • Vara väldigt närvarande när barn leker och samspelar, i leken, i aktiviteter och samspel mellan barn kan man utmana dem vidare i sin språkutveckling. Vi strävar efter att vara med i leken när detta är möjligt. Tillföra rekvisita i barnens lek eller egna funderingar som att projicera och ta hjälp av internet för att utveckla tankar och öka ordförrådet.
 • Utgå från barnens populärkultur och deras egna erfarenheter utanför förskolan för att berika leken och språket. Använda nya filmer eller nya figurer kanske som barnen berättar om på förskolan, för att utveckla språket och utmana dem i sin kommunikation.
 • Vi strävar efter att erbjuda högläsning varje dag, såväl efter lunchen (där barn delas upp för lässtunder) men även spontant under dagen. Vi undviker att använda ordet "läsvila" efter maten för att inte associera en lässtund för vila, där barnen förväntas vara passiva deltagare. Vi vill att lässtunderna ska vara en stund då barnens språk utvecklas och att vi har möjlighet att samtala med barnen och höra deras tankar.
 • Boksamtal, skapandet av egna sagor eller berättelser samt dramatisering är väldigt bra aktiviteter som vi använder för att hjälpa barnen att lyssna på varandra, koncentrera sig, göra sig förstådda och delta. Det hjälper även barnen att utveckla fantasin och kreativitet och förstå hur böcker och berättelser är gjorda och därmed skapa egna.
 • Vi uppmuntrar barnen att skriva, använda skriftspråket, bokstäver och tillför material så att de ska kunna göra det (papper, pennor, tillgång till alfabet). Skriftspråket används i lek, som tågbiljetter, biobiljetter och teater biljetter. Vi uppmuntrar barnen att skapa sin egen rekvisita för leken och skriva själva olika meningar, alltid med barnens egna förutsättningar som utgångspunkt och med vägledning från oss pedagoger.
 • Vi har ofta boksamtal kring det vi läser för att kunna ge barnen möjligheten att bearbeta berättelsen eller innehållet i boken. Detta för att kunna utveckla barnens ordförråd, få syn på grammatiken, okända ord och skapa ett sammanhang i berättelsen. Det är också viktigt för att kunna upptäcka barnens olika tolkningar. Hur tolkar vi berättelsen? Att uttrycka sina egna tankar kring det barnen får höra hjälper dem att få syn på sina egna tolkningar och även andras.
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: