Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter

Skapad 2020-11-06 14:20 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
.

Innehåll

MYTER

V. 46-2, 07b

Under den sista halvan av terminen, och början av VT21 kommer vi att arbeta med myter. Vi kommer att titta på några olika skapelseberättelser från olika delar av världen, samt några olika gudar. Vi kommer också att titta på några moderna myter. Du kommer också att få lära dig hur en berättelse är uppbyggd.

Vi kommer att arbeta både skriftligt och muntligt och dina kunskaper kommer att bedömas genom deltagande i diskussioner, ett prov samt en skriftlig uppgift.

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska lära dig mer om vad en myt är, hur skapelsemyter kommit till i olika delar av världen, och hur man bygger upp en berättelse.

 

Centralt innehåll

Under detta arbetsområde arbetar vi i huvudsak med följande centrala innehåll från läroplanen:

·         Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

·         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

·         Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

·         Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier

·         Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

·         Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Material

Vi kommer i huvudsak att jobba med material som kommer från boken Spegla Språket 7 – Grundbok i svenska. Du kommer att få materialet uppkopierat i ett häfte under första lektionen. Boken finns också tillgänglig via Inläsningstjänst.

Vi kommer att arbeta med myter i både text, film och radioteater. Film- och ljudklipp kommer att finnas på Classroom. Myterna kommer du att få uppkopierade med källhänvisning så att du som behöver kan lyssna på dem antingen via Inläsningstjänst eller via Legimus.

Under arbetsområdets gång kommer vi också att arbeta lite mer ordklasser. Detta material får du uppkopierat.

 

Planering

Här hittar du lektionsplaneringen för arbetsområdet:

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

Uppgifter

46

Introduktion.

Diskussion: Vad är en myt?

Mindmap. Läsa & diskutera.

Häfte s. 78-81

Grekisk & romersk mytologi.

Film + text. Läsa & diskutera.

Häfte s- 84-85

 

Grekisk & romersk mytologi, fortsättning

Ordklasser: Adjektiv

 (Vikarie p.g.a. NP)

 

47

 

UTVECKLINGSDAG!

Skapelsemyter

Text, film & diskussion.

Läsning

Häfte s. 86-89

Fornnordisk mytologi: läsa och diskutera.

Verb + Adverb

Häfte s. 82-83

 

48

Ordklasser: pronomen & räkneord.

Jobba klart med uppgifter.

Läsning

(Vikarie p.g.a. NP)

Kristendomen: läsa & diskutera

Ordklasser: interjektioner, subjunktioner & konjunktioner

Irokesisk skapelsemyt.

Radioteater.

 

49

Repetition:
-grekisk
-fornnordisk
-bibeln
-irokes

Förbered prov

Jobba klart med uppgifter

Förbered prov

 

50

 

PROV!

Moderna myter

Råttan i pizzan

Hur en berättelse är uppbyggd.

Läsning

Häfte s. 90-95

 

51

Gmg uppgift: skriv din egen skapelsemyt.

 

Skriv

 

JULAVSLUTNING!

 

2

Skriv!

Skriv!

Skriv + kamratrespons

Inlämning!

Skapelsemyt lämnas in fredag 15/1!

 

                                           

 

Kunskapskrav

Under detta arbetsområde arbetar vi i huvudsak med följande kunskapskrav:

 

E-nivå

C-nivå

A-nivå

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.

Du kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.

Du kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.

Du kan dra bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.

Du kan dra mycket bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.

Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.

Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.

Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: