Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 4

Skapad 2020-11-06 15:20 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Pedagogisk planering för kap 9: Bråk i MatteBorgen 4B.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska lära oss att läsa bråk, skriva bråk, avläsa bilder av bråk och storleksordna bråk.

Innehåll

Mål för Kapitel 9: Bråk

När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

- kunna läsa och skriva bråk

- kunna avläsa bilder av bråk

- veta hur många delar det går på en hel

- kunna storleksordna bråk

- jämförelse av bråk. Vad är mest? 1/3 eller 1/4 av en kaka?

Matteord

När du arbetat med kapitlet ska du kunna och förstå dessa matteord (matematiska begrepp):

hel

halv

tredjedel

fjärdedel

femtedel

sjättedel

åttondel

tiondel

störst bråk

minst bråk

täljare

nämnare

bråkstreck

Lgr 11

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi pratar om grunderna och vi ser några filmer om introduktion av bråk. Vi arbetar med konkret material för att se delar och helhet. Därefter arbetar vi individuellt i ett kompendium för att träna på de moment som avsnittet innehåller. Eleverna kommer att få möjlighet att arbeta med samma moment men på olika svårighetsnivåer.

Bedömning

Om eleven når målen bedöms kontinuerligt under arbetets gång. Eleven visar också sin kunskap genom att vara aktiv när vi arbetar gemensamt på tavlan. Efter första delen av avsnittet gör vi en diagnos vars resultat visar vad som är lämpligt att arbeta vidare med för att utveckla bråkkunskaperna på bästa sätt. Avslutningsvis gör vi en provräkning. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: