Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2020-11-06 15:44 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under veckorna 43-51 läser vi 1900-talshistoria. Arbetsområdet sträcker sig från tidigt 1900-tal till efterkrigstiden. Här läser vi bland annat om det politiska läget före de båda världskrigen, om vad som hände under världskrigen samt om dess konsekvenser på både kort och lång sikt. Vi läser också om förintelsen.

Innehåll

 

Världskrigens tid

 

Åk 9, ht-20

 

 

 

Under veckorna 43-51 kommer vi att läsa 1900-talshistoria. Arbetsområdet sträcker sig från tidigt 1900-tal till efterkrigstiden. Här läser vi bland annat om det politiska läget före de båda världskrigen, om vad som hände under världskrigen samt dess orsaker och konsekvenser. Vi kommer också att läsa om förintelsen.

 

 

 

På lektionerna kommer vi att:

 

 

 

·         Ha genomgångar och anteckna

 

·         Läsa texter ur läroboken och andra texter

 

·         Se filmer som tar upp ämnet på olika sätt

 

·         Diskutera olika frågeställningar och händelser

 

·         Göra övningar som tränar nedanstående förmågor.

 

 

 

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan:

 

 

 

ü  föra underbyggda resonemang kring orsaker och konsekvenser

 

ü  beskriva, förklara och redogöra för det som undersökts

 

ü  använda historiska ord och begrepp i dina resonemang

 

ü  förklara hur människor påverkas av den tid de lever i

 

ü  använda och värdera olika källors trovärdighet

 

 

 

 

 

Examination:

 

 

 

·         Prov (v. 49) den ______________på första världskriget, mellankrigstiden och Förintelsen.

 

·         Eget arbete om andra världskriget. Du arbetar under lektionerna och redovisar det du skrivit om (v. 50).

 

·         Du bedöms även under de muntliga diskussionsövningarna vi har under arbetes gång.

 

 

 

Till provet läser du:

 

Clio, kapitlet om första världskriget, mellankrigstiden, Förintelsen. Egna anteckningar samt övningar ni gjort under lektionstid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Lycka till! /Anna

 

 

 

 

 

 

 

v. 43

 Vad hände före första världskriget? Kort genomgång om Sverige under 1800-talet samt Europa tidigt 1900-tal.

Bakomliggande orsaker till första världskriget.

Skotten i Sarajevo – den utlösande faktorn

Krigets förlopp. Vad hände? När? Hur krigade man? Konsekvenser?

Film: Första världskriget

v. 44

H Ö S T L O V

v. 45

Krigsslutet och Versaillesfreden

Film: Första världskriget

Krigets konsekvenser

Litet grupparbete - sammanställ 10 viktiga händelser

Första världskrigets konsekvenser

 

v. 46

Mellankrigstiden

Hitlers väg till makten

Clio + andra källor

Moraliska dilemman och källövningar

Clio + andra källor

v. 47

Mellankrigstiden forts.

Hitlers väg till makten och upptakten till andra världskriget.

Förintelsen (Levande historia)

Moraliska dilemman

v.  48

Förintelsen (Levande historia)

Andra världskriget,

Norden under andra världskriget

v. 49

Prov: första världskriget, mellankrigstiden, förintelsen

 

Eget arbete: Norden under andra världskriget

Andra världskriget - händelseförlopp - eget arbete.

v. 50

Andra världskriget - händelseförlopp - eget arbete.

Redovisningar

v. 51

Efterkrigstiden – Kalla kriget

 

 

J   U   L  L   O   V  !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ord och begrepp

 

 

 

 

 

Första världskriget:

 

·         Allianser

·         Nationalism

·         Imperialism

·         Svarta veckan

·         Schlieffens plan

·         Ententen

·         Trippelalliansen

·         Neutralitet

·         Västfronten

·         Östfronten

·         Ingenmansland

·         Ubåtskriget

·         Versaillesfördraget

·         Nationernas förbund

 

 

Mellankrigstiden:

 

·         Krigsskadestånd

·         Hyperinflation

·         Dolkstötslegenden

·         Depressionen

·         The New Deal

·         Koncentrationsläger

·         Diktatur

·         Nazism

·         Fascism

 

 

 

Andra världskriget

 

Molotov-Ribbentroppakten

Blixtkrig

Axelmakterna

De allierade

Ockupation

Permittenttrafik

D-dagen

Ockupationszoner

 

 

Förintelsen:

 

Antisemitiskt

Antidemokratiskt

Nürnberglagarna

SS

Pogrom

Kristallnatten

Deportation

Getton

”Den slutgiltiga lösningen”

Förintelseläger

Nürnbergrättegången

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: