Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk åk 6

Skapad 2020-11-06 15:59 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Bråk
Grundskola 4 – 6 Matematik
Begreppet bråk.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder samt deras användbarhet i området bråk.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med ett kompendium, se på filmer och resonera. Du kommer att ha matteläxor som hör ihop med arbetsområdet. Avsnittet avslutas med diagnos och provräkning.

Du kommer att få undervisning om:

 • Begreppet bråk, heltal, tal i blandad form, täljare, nämnare och liknämniga bråk.
 • Begreppen summa, differens, produkt och kvot
 • Talet 1 som bråk.
 • Subtraktion och addition med liknämniga bråk.
 • Taluppfattning
 • Bråkräkning: begreppen bråkform och blandad form, omvandla bråk, räkna med bråk
 • Förkorta och förlänga bråk.
 • Bilda uttryck med bråk i problemlösning.
 • Svara i enklast möjliga bråkform.

Hur går bedömningen till?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, mattetest och gemensamma och individuella samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Ma Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Centralt innehåll
 • Ma  4-6 Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6 Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid  överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6 Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga       situationer.                                                                                                 
 • Ma  4-6 Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6 Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: