Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EQ Pandan Pao

Skapad 2020-11-06 21:24 i Furulunds skola Partille
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Bild
Vad gör dig glad, ledsen, arg eller rädd? Vad gör dina kompisar glada, ledsna, arga eller rädda? Hur är en bra kompis? Hur ska vi vara mot varandra? Varför finns det förhållningssätt och vilka ledstjärnor har vi på vår skola? Varför behöver vi ha förhållningssätt och varför finns regler? För att du ska lära dig saker behöver du känna dig själv och vara stolt över den du är. Alla behöver ha kompisar. För att alla ska må bra och lära sig så mycket som möjligt i skolan krävs att man kan samarbeta, visa hänsyn, följa gemensamma riktlinjer mm. Allt det här ska du få arbeta med i det här arbetsområdet som vi kommer starta terminen med.

Innehåll

 
Temaarbetet innehåller varierade övningar för att stärka eleverna på individ- och gruppnivå genom att samarbeta, stärka klassens sammanhållning och elevens självkänsla. Lektionerna utgår från brev skickade av Pandan Pao, med uppmaningar och funderingar där eleverna får använda sin fantasi, kreativitet och empati.
Syfte
Stärka elevernas självkänsla.
Stärka elevernas sammarbetesförmåga.
Stärka gruppens sammanhållning. 

 

Arbetssätt
Vi kommer att:
 • samtala om värdegrundsfrågor knutna till vår vardag. Till exempel: vad är vänskap? Hur är man en bra kamrat? Vad kan man göra om man ser att någon är ledsen eller ensam?
 • arbeta enskilt, par och i familjegrupper där eleverna får möjlighet att möta och leka klasskamrater som man vanligtvis inte leker med.
 • ha värderings- och samarbetsövningar där eleverna får öva att uttrycka sina åsikter, men också att lyssna på sina klasskamraters.
 • titta på filmer som relaterar till värdegrundsarbetet, till exempel Ugglan och kompisproblemet, www.ur.se.
 • lyssna till högläsning av barnlitteratur som berör arbetsområdet vilket följs upp av samtal
 • arbeta med klassrumsregler - Du kommer att få delta i bestämmandet av klassens regler
Mål
Du ska kunna:
 • berätta  hur en bra kompis ska vara (sitt egna förhållningsätt och hur man är mot andra.)
 • våga ta ställning i etiska frågor.
 • veta vad samarbete innebär.
 • veta vad ordet respekt betyder.
 • visa förståelse och inlevelse för andras sätt att tänka och vara.
 • visa förståelse för varför vi har riktlinjer och gemensamma förhållningssätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: