Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiskt 6 2020-2021

Skapad 2020-11-07 11:18 i Munkedalsskolan Munkedal
Grovplanering av det Estetiska ämnesområdet 2020-2021
Grundsärskola 1 – 6 Estetisk verksamhet
Syftet med undervisningen är att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om olika sätt att skapa det estetiska ämnesområdet. Dessutom inspirera till intresse för estetiska uttrycksformer och traditioner, samt i olika kulturer. Genom undervisningen ska eleverna även stimuleras att ta del av samhällets kulturella utbud vilket kan öka delaktigheten i sociala sammanhang. Vidare syftar undervisningen till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp.

Innehåll

Avsnitt 1

Konkreta mål:

 • Kunna delta i att följa enkla instruktioner med hjälp av bildschema vid bildframställning och andra estetiska uppgifter
 • Kunna delta i arbete med olika tekniker och material i bild- och i slöjdarbetet
 • Kunna delta i att undersöka/undersöka musik, slöjdföremål och bilder från olika tidsepoker
 • Kunna delta i rytmik och rörelse till musik från olika tidsepoker
 • Kunna delta i att spela på instrument och olika rytminstrument

 

ARBETSFORMER:

Olika former av visuellt  och verbalt stöd är en viktigt del i alla lektioner/aktiviteter.

 

Eleverna får arbeta med olika sorters tekniker, redskap och material i bildarbetet. I musiken får de arbeta med rytmik, sång och musik, samt spela på olika instrument och rytminstrument. Vi lyssnar även på flera olika sorters musik, både gammalt och nytt, samt prövar på dans/rörelselekar. Eleverna ges möjlighet att undersöka och observera bilder samt slöjdföremål från olika tidsepoker.

DVD används i arbetet, t.ex. genom att eleverna själv få välja låtar de vill lyssna på. 

I slöjdarbetet får eleverna pröva att arbeta med och undersöka olika tekniker, material, färger och verktyg.

Vi använder visuella arbetsbeskrivningar i form av bilder för att förtydliga vad och i vilken ordning arbetet ska ske.

 

 

Bedömning

Bedömningen av elevens kunskaper kommer att ske i diskussioner i arbetslaget med stöd av utvärderingar av arbetsuppgifter och aktiviteter inom området. Detta dokumenteras i beskrivande form, utifrån vilka förmågor eleven utvecklat inom ämnesområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: