Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färglära - färgcirkeln och färgövergång

Skapad 2020-11-07 13:15 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för lärande om färgcirkeln och färgövergång (vit och svart).
Grundskola 1 Bild
Eleverna ska i uppgiften arbeta med att skapa en egen färgcirkel. De ska experimentera med de olika färgerna för att få fram rätt färg och se hur de hänger ihop. I uppgiften ska de även få möjligheten att arbeta med en färgövergång med hjälp av svart och vit som grund.

Innehåll

Uppgift: Färglära - färgcirkeln och färgövergång

 

Material: Akrylfärg, pensel och papper

 

Mål och syfte: 

 

Färgcirkel: Eleverna ska få kunskaper om vilka grundfärger som finns och hur de kan blandas för att skapa nya färger, toner och nyanser. Genom uppgiften ska de även få kunskaper om hur en färgcirkeln är uppbyggd, och därigenom få möjligheter att förstå hur grundfärgerna fungerar och samarbetar med varandra för att skapa primärfärger, sekundärfärger, neutrala färger, samt varma och kalla färger.

 

 

 

Färgövergång: I uppgiften ska eleverna ska få kunskaper om vilka nyanser och toner det finns i alla färger. Eleverna ska med få möjligheter att pröva på och förstå hur de själva kan skapa olika nyanser i de färger de väljer, samt hur de olika färgerna tillsammans kan skapa nya färger och nyanser. Få kunskap om färgerna vit och svart, samt hur deras nyanser påverkar de andra färgerna.   

 

 

 

 

 

 

Metod: 

     Färgcirkeln: När vi börjar med uppgiften ska du:

     1. Vara delaktig i genomgången av färgcirkeln (grundfärger, sekundärfärger, vilka färger som hör ihop, mm).

     2. Du får ut en mall av färgcirkeln.

     3. Blanda de olika färgerna och måla dem på rätt ställe, så att det blir en tydlig övergång mellan färgerna i färgcirkeln. 

     4. När du är klar med färgcirkeln ska du klippa ut den och limma fast den på ett färgat papper.

     5. Du ska skriva "färgcirkel" som rubrik på ditt papper, så du får en fin presentation av din färgcirkel.

     6. Till sist skriver du ditt namn.

 

Färgövergång: När vi börjar med uppgiften ska du:

1. Vara delaktig i genomgången (färgövergång, svart och vit som grund, mm).

2. Du väljer en grundfärg som du vill göra en färgövergång på.

3. Du börjar med att måla en rad med färgen du valt. Sen börjar du tona ner färgen mot svart eller vit.

4. Du ska göra en färgövergång med svart och en med vit färg som grund. Du ska försöka framställa rätt nyans i färgen, så att man ser en tydlig övergång.

5. När du har gjort två övergångar skriver du ditt namn på dem.

 

Redovisningsform:

Uppgiften redovisas genom att du genomför alla stegen. Du ska ha en färdig färgcirkel och två färdiga färgprover på en färgövergång (vit och svart). Du håller en kort diskussion och visar vad du har skapat och hur du har tänkt.

 

Bedömning:

1.    Hur väl du har arbetat med att skapa färgcirkeln och dina färgövergångar.

2.  Hur väl du förklarar din arbetsprocess under diskussionen.

Uppgifter

  • Färglära - färgcirkeln och färgövergång

  • Färglära - färgcirkeln och färgövergång

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
    Bl  1-3
  • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
    Bl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: