Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spielst du Unihockey am Dienstag? - åk 7 ht 2020

Skapad 2020-11-07 16:02 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Aktiviteter, intressen och hobbies - lyssna, läsa och berätta om vad någon annan gör; när och hur ofta! Foto från Flickr.com Claudio Schwarz https://www.flickr.com/photos/purzlbaum/

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Aktiviteter och hobbies olika tider och dagar - lyssna, läsa och berätta om vad någon annan gör och när!

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

* Hur du formulerar dig skriftligt på tyska. 

* Hur du kan kommunicera på tyska - skriva en kort beskrivning av två personer.

* Hur du förstår talad tyska.

* Hur du förstår en okänd text med hjälp av bilder och vissa ord som hjälp. 

* Hur du använder dig av strategier för att lösa ev problem och för att förbättra din text.

* Hur du kort berättar om vad någon annan gör, t ex en hobby och när detta sker, t ex en tisdag morgon och hur ofta.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi jobbar med området v 47 – 51. Vi har ett skriftligt prov, hörförståelsetest, läsförståelsetest, samtal två och två samt en kortare skriftlig uppgift som du får bearbeta efter rättning. 

Matriser

M2
Unihockey am Dienstag?

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
... förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
Läsförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
... förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Hörförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
Kunna göra sig förstådd i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Kunna använda sig av strategier för att göra sig förstådd
Du kan dessutom välja och använda dig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Du kan dessutom välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan dessutom välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
Kunna formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Bearbeta och utveckla text
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: