Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och Rörelse åk6 planering och matris

Skapad 2020-11-07 19:50 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Den handlar om Kraft och rörelse i vardagen. Till exempel luftmotstånd, gravitation, tröghet, friktion. Varför faller saker till marken när släpper dem? Varför snurrar jorden runt solen? Varför glider skidorna bra på snö men inte på asfalt?

Innehåll

Innehåll

Begrepp och samband:

- Kraft
- Newton
- Massa
- Kilogram
- Tyngdkraft, gravitation
- Rörelse; likformig, accelererad, retarderad
- Hastighet
- Friktion
- Cirkelrörelse (centralrörelse)

Mål för arbetsområdet:
När du har arbetat med det här ska du kunna:

• förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

• ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

• förklara gravitationskraft med exempel.

• förklara friktionskraft med exempel.

• förklara centripetalkraft med exempel.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du:

 • är aktiv på lektionerna och deltar i gemensamma diskussioner
 • kan berätta och förklara det du känner till om ljus
 • kan använda och förstå begrepp som tillhör ämnet
 • kan gör en enkel dokumentation 

Bedömningsuppgifter:

Prov

Lektionsaktiviteter

Inlämningsuppgifter

Arbetsformer

Vi kommer att:

 • läsa faktatexter ur boken "Fysik och Kemi" samt arbeta med tillhörande arbetsuppgifter,
 • Skriv ut häften till eleverna,
 • ha gemensamma diskussioner vid genomgångar,
 • experimentera där vi lär oss om krafter,
 • dokumentera olika uppgifter,
 • se på film.
 • Centralt innehåll
 •  
  Fy 4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 •  
  Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 •  
  Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 •  
  Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Matriser

Fy Tk
Kraft och rörelse åk6

Insats Krävs
E Uppnår kunskapskraven
C Uppnår kunskapskraven väl
A Uppnår kunskapskraven mycket väl
Begrepp
Du har baskunskaper i fysik. Du har grundläggande kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förklara vissa begrepp.
Du har goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att använda begrepp i beskrivningar samt påvisar något samband.
Du har mycket goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förstå och använda tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang.
Samtala
Du deltar i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du deltar i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra. Du deltar i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
Gör enkel dokumentation av en fysikaliska sammanhang eller undersökningsarbete i text/bild
Gör en noggrann dokumentation av en fysikalisk sammanhang eller undersökningsarbete i text och bild.
Gör en så bra dokumentation att man kan förstå och följa hela undersökningsarbetet i text och bild
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: