Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik?

Skapad 2020-11-08 06:12 i Västerby skola Hedemora
En introduktion i teknikämnet
Grundskola 1 – 3 Bild Teknik Svenska
Vad är teknik och vad kan du hitta i din närmiljö som är teknik? Vi tittar på tekniska lösningar, teknik förr och nu, enkla mekanismer och föremål. Vi bygger och konstruerar rörliga bilder och djur.

Innehåll

Syfte

Att förstå vad teknik är och fundera kring hur och var teknik förekommer i vardagen.
Att konstruera enkla rörliga bilder och djur

Centralt innehåll

Tekniska lösningar: Några vanliga föremål där enkla mekanismer används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Teknik, människa, samhälle och miljö: Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Bildframställning: Teckning, måleri, modellering och konstruktion 

 

Begrepp

Teknik, konstruera, konstruktion, uppfinning, hjälpmedel, yrken

 

Undervisning

Diskutera bilder och fundera kring teknik förr och nu, naturen och tekniken, hjälpmedel, uppfinningar osv.

Titta på olika serier: "Veta och Teknikpatrullen", "Typiskt teknik".

 Bygga rörliga djurmodeller ur ”Teknik tillsammans”.

Montera sprattelgubbar

Konstruera rörliga bilder.

 

Bedömning

Du kan:

delta i diskussioner kring vad teknik är och var den finns i din närmiljö.

diskutera hur teknik fungerar och påverkar dig.

med hjälp av en beskrivning montera en sprattelgubbe.

rita och konstruera rörliga bilder.

konstruera en rörlig djurmodell.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Sv Tk Bl
Teknik år 1-3

Vardagliga föremål
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Egna konstruktioner
Du arbetar med konstruktioner.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
Begrepp och uttrycksformer
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Dokumentera
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: