Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2020-11-08 08:57 i Hällevadsholms skola Munkedal
Vi ska under några veckor arbeta med luft. Vad är luft? Vilka egenskaper har luft? Hur är luften uppbyggd?
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Under veckorna 45-47 arbetar vi med temat luft. Vad är luft? Tar luft plats? Kan man känna luft? Vad är luftens egenskaper? Det är några av de frågor vi ska ta reda på i vårt NO-tema om luft.

Innehåll

Syfte - vilka förmågor ska tränas?

Du ska träna din förmåga att

 • använda begrepp som: syre, gas, kväve, koldioxid, molekyler
 • genomföra undersökningar.

Mål

Du ska:

 • kunna förklara varför luft är viktigt.
 • känna till att luft är något och tar plats.
 • kunna berätta om luftens grundläggande egenskaper.
 • känna till att luft består av olika ämnen.
 • kunna dokumentera experiment.

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • diskutera.
 • göra experiment som du ska dokumentera.
 • se på film.
 • läsa faktatexter och svara på frågor

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa mig vad du lärt dig genom att:
- genomföra och dokumentera undersökningar.  
- delta i gemensamma diskussioner.

- ett litet test i slutet för att få visa vad du lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Luft

Matris över temat luft:

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Luft
Känner till att luft är något och tar plats.
Kan förklara och ge exempel på att luft är något och tar plats.
Svenska
Känner till att luft består av kväve och syre.
Kan beskriva och förklara hur luft påverkar människor, djur och växter.
Fysik
Kännedom om att luft kan göra motstånd-luftmotstånd.
Kan beskriva, förklara och ge exempel hur man kan påverka luftmotståndet.
Information/Teknik/Svenska
Har förmåga att hantera information.
Har god förmåga att hantera information.
Undersökningar
Du har förmåga att utföra enkla undersökningar med tydliga instruktioner.
Du har god förmåga att utför enkla undersökningar med tydliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: