Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2-3

Skapad 2020-11-08 11:37 i Sollebrunns skola Alingsås
Sjunga, skapa och analysera musik tillsammans
Grundskola 1 – 3 Musik
Det här är en övergripande beskrivning av vilka områden vi kommer att jobba med under åk 2-3 i musikämnet. Vilka sånger vi jobbar med kommer att variera efter årstid och med koppling till ev. teman som barnen jobbar med i andra ämnen.

Innehåll

Syfte/Mål

Utveckla din musikaliska förmåga genom att skapa, analysera och framföra musik.

Konkretisering av målen

 Vi kommer att sjunga tillsammans på olika sätt samt använda enklare kroppen som instrument. Dessutom kommer vi att associera musik till olika bilder. Under högtiderna kommer vi att sjunga de sånger som hör dem till. Genom att lyssna till olika sorters musik kommer vi träna oss på att uttrycka våra tankar och känslor som musik kan ge. Vi kommer ha ha instrumentlära.

Undervisning

Du kommer att få:

 • sjunga unisont, kanon och växelsång
 • sjunga barnvisor, gamla och nya låtar
 • skapa bilder som passar till text och musik
 • Associera och fantisera musik till olika bilder.
 • använda enkla rytminstrument
 • lyssna till musik och uttrycka dina tankar
 • sjunga och lyssna på musik som knyter an till våra högtider
 • lära dig hur olika instrument ser ut och låter.
 • delta i olika rytm/rörelse lekar.
 • lära dig om musiksymboler
 • och tecken.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i sång och musikövningar.
 • delta i rytmövningar.
 • skapa musik
 • framföra dina tankar och åsikter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: